stat

Po nabrzeżu T2 czas na nowe zaplecze intermodalne w DCT

17 czerwca 2017, 10:00
Wioletta Kakowska-Mehring

Deepwater Container Terminal Gdańsk ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przeprojektowanie przebudowy terenów znajdujących się za nabrzeżem T2. Chodzi o 18 ha powierzchni terminalowych.- Inwestycje związane są z poszerzeniem terenu terminalu o nowe place składowe, zakupem nowego sprzętu terminalowego, a także modernizacją bocznicy kolejowej. Projekt przyjął roboczą nazwę T2b, także ze względu na to, że ostateczna decyzja o jego realizacji i kształcie zapadnie po ogłoszeniu wyników postępowania o udzielenie DCT pomocy publicznej - mówi Adam Żołnowski, wiceprezes zarządu DCT Gdańsk.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją rozpoczętej w 2014 roku rozbudowy DCT Gdańsk. W ramach tego projektu w ub. roku otwarto drugie, głębokowodne nabrzeże T2 o długości 650 metrów, które jest wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku suwnic nabrzeżowych STS umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 20 tys. TEU. Do tego 15 w pełni zelektryfikowanych suwnic placowych eRTG, wspomaganych w operacjach przez ponad 30 nowych ciągników terminalowych. Projekt T2 to największa prywatna inwestycja sektora portowego w Polsce. Ma przyczynić się do podwojenia potencjału przeładunkowego DCT do 3 mln TEU rocznie.

Teraz prace mają dotyczyć terenu dotychczas niezagospodarowanego, znajdującego się za nową infrastrukturą. Przetarg dotyczy prac projektowych i przeprojektowania, ponieważ DCT już dysponuje wcześniejszymi planami, które obecnie wymagają zmian, ponieważ pojawiły się nowe wymagania funkcjonalno-użytkowe. Jeśli projekt będzie realizowany w pełnym zakresie to jego kluczowym elementem będzie zakup dodatkowych suwnic nabrzeżowych oraz rozbudowa bocznicy kolejowej o kolejne stanowiska do obsługi pociągów, wydłużenie istniejących bocznic oraz zainstalowanie nowoczesnych suwnic.

- Potwierdza to nacisk, jaki DCT kładzie na rozwój transportu intermodalnego - dodaje Adam Żołnowski.
Na tym jednak nie koniec. Optymistyczne prognozy wzrostu ładunków w rejonie Bałtyku mogą w najbliższych latach doprowadzić do powstania nabrzeża T3.

Nowe suwnice w DCT. Sierpień 2016 r.

Czy rynek przewozów kontenerowych to przyszłość naszych portów?
73%

tak, świadczą o tym kolejne inwestycje i coraz lepsze wyniki branży

22%

tak, jednak kontenery to nie wszystko

5%

nie, daleko nam cały czas do największych na rynku

łącznie głosów: 319