Podpisanie umowy z nowym pracodawcą w trakcie wypowiedzenia

18 maja 2020, 8:00
Tomasz Siemoński
Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Często zdarza się, że pracownik, który odchodzi z pracy, od razu zabiera się za poszukiwanie nowego zatrudnienia. Czy może podpisać nową umowę, jeśli obowiązuje go jeszcze poprzednia? W takiej sytuacji znalazł się nasz czytelnik.Porady prawne w serwisie PracaZ końcem miesiąca kończy mi się umowa. Mam do wykorzystania jeszcze 14 dni urlopu wypoczynkowego. Czy mogę, będąc na urlopie, podpisać umowę z innym pracodawcą i zacząć u niego pracę?
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

W świetle obowiązujących przepisów prawa pracy nie ma przeszkód, które uniemożliwiałyby czytelniczce podjęcie nowego zatrudnienia podczas urlopu udzielonego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy nie wcześniej niż w dniu ustania stosunku pracy, co oznacza, iż czytelniczka nie będzie mogła przedstawić tego dokumentu nowemu pracodawcy w dniu zawarcia umowy. Kodeks pracy nie zawiera również ograniczeń w zakresie liczby umów o pracę, które mogą być zawarte przez danego pracownika, w tej materii panuje całkowita dowolność, która ograniczona jest wyłącznie realną możliwością wykonywania pracy na więcej niż jednym etacie.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy pracownikowi w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które wynosi dwa dni robocze (dwutygodniowy i miesięczny okres wypowiedzenia) albo trzy dni robocze (trzymiesięczny okres wypowiedzenia, również w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36 1 § 1 kp).

autor Tomasz Siemoński radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński