Podziemna serwerownia i superkomputer na usługach firm

6 maja 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
erka

Politechnika Gdańska posiada już dwa superkomputery, najszybsze w Polsce, a wkrótce zdobędzie trzeci. Za 114 mln zł brutto na uczelni powstanie Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). To odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych wymagających dużych obliczeń, przetworzenia lub zarchiwizowania ogromnych zbiorów danych, czy też świadczenia zaawansowanych usług obliczeniowych typu Smart. Oferta centrum skierowana będzie głównie do firm.Centrum Kompetencji STOS zostanie dofinansowane z regionalnych funduszy unijnych wdrażanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach programu regionalnego (RPO WP 2014-2020, działanie 01.02 "Transfer wiedzy do gospodarki"). Całkowite nakłady niezbędne do realizacji projektu wynoszą ponad 114 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowane to niemal 94 mln zł. Termin realizacji do końca 2021 roku. W poniedziałek podpisana została umowa między Agencją Rozwoju Pomorza a PG na realizację tego przedsięwzięcia, powstającego w partnerstwie z prywatnym podmiotem - Chopin Telewizja Kablowa z Wejherowa.

Centrum będzie stanowiło jednostkę całkowicie innowacyjną i unikalną w skali kraju. Odbiorcami oferty Centrum Kompetencji STOS będą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Projekt ma przyczyniać się do zwiększenia integracji rozwiązań ICT z biznesem, a także urynkowienia działalności związanej z badaniami i rozwojem nowych technologii.

Centrum Przetwarzania Danych STOS ma być zlokalizowane przy ul. Traugutta zobacz na mapie Gdańska, niedaleko objętego ochroną konserwatorską Gmachu Głównego PG (na jego tyłach) i w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków.


Powstaną nowe laboratoria i serwerownia w bunkrzeW ramach Centrum Kompetencji STOS powstanie nowy budynek o łącznej powierzchni około 12 tys. m kw., w którym mieścić się będą, między innymi, nowoczesne laboratoria. Rozbudowana zostanie baza techniczna, a także będą spełnione najwyższe standardy w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa danych. Wydzieloną część budynku ok. 1,4 tys. m kw. - z ograniczonym dostępem - będzie stanowił bunkier, a trafią do niego serwery i superkomputer.Planowany jest także zakup oraz instalacja specjalnych sond, które - w oparciu o zasoby sieciowe PG i partnera zaangażowanego w projekt, spółkę Chopin Telewizja Kablowa - umożliwią wdrożenie nowej usługi badawczej Smart. Będzie ona polegała na monitorowaniu określonych czynników i parametrów środowiska naturalnego, także przekazywanych na serwery obrazów otoczenia, w obszarze tak zwanego internetu rzeczy. Sondy zostaną zamontowane na stacjach monitorujących, które posiada partner projektu.

Podmioty realizujące projekt stawiają także na Green Computing, polegający na maksymalizacji wydajności serwerów przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Coraz większe zapotrzebowanie na moce obliczenioweDostęp do odpowiednich mocy obliczeniowych odgrywa obecnie ważną rolę we wszystkich dziedzinach nauki, przede wszystkim w fizyce, chemii czy medycynie. Te dziedziny zajmują kluczowe miejsce w przestrzeni komercjalizacji wyników badań. Z kolei aktualne potrzeby rynku, choćby w zakresie obliczeń typu Big Data, wymuszają wręcz skokowe zwiększenie mocy obliczeniowych superkomputerów znajdujących się w zasobach Centrum Informatycznego TASK przy PG.

- Realizacja projektu będzie miała pozytywne i widoczne oddziaływanie na gospodarkę regionu. Przyczyni się do rozwiązania kwestii stale zwiększającego się zapotrzebowania na usługi informatyczne Politechniki. Spodziewamy się, że popyt na moce obliczeniowe po stronie biznesu nie będzie słabł - mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Politechnika Gdańska posiada już superkomputery, w tym jeden z najszybszych w Polsce. W 2015 roku uruchomiono wart 30 mln zł superkomputer. Urządzenie o nazwie Tryton jest w stanie wykonać 1,2 biliarda operacji na sekundę. To właściwie klaster, czyli grupa połączonych ze sobą komputerów. W tym przypadku klaster tworzy 2616 procesorów. Całość została umieszczona w ponad 30 szafach i waży ok. 15 ton. Tryton zastąpił działający w tym miejscu od 2008 superkomputer Galera, który miał 10-krotnie mniejszą moc obliczeniową.
Czy uczelnie powinny inwestować w coraz większe moce obliczeniowe?
69%

jeśli chcą być konkurencyjne, to tak

20%

to wymóg ciągle zmieniającego się świata jednak wszystko zależy od finansów

11%

nie, można wydać te pieniądze inaczej

zakończona

łącznie głosów: 429

erka