Polwax odwołał się od decyzji KE w sprawie fuzji Lotos-Orlen

26 października 2020, 14:30
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Konkurs na stanowisko prezesa Lotosu. Szósty szef w ciągu pięciu lat

Do Komisji Europejskiej trafiło odwołanie w sprawie warunkowej zgody na przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos. Autorem odwołania jest firma Polwax (kiedyś Lotos Parafiny). Spółka twierdzi, że konsolidacja może wpłynąć negatywnie na jej działalność. Dotąd nie wyznaczono terminu, w jakim KE rozpatrzy odwołanie.Z odwołania Polwaxu dowiadujemy się, że przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen może oznaczać uzależnienie od jednego dostawcy na rynku. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy Komisja Europejska zajmie się odwołaniem Polwaxu. Firma od 2019 r. toczy spory prawne z jedną ze spółek Grupy Orlen - Orlen Projekt. W marcu 2020 r. spółka skierowała przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę obejmujący łączną kwotę 132,15 mln zł.

Konflikt Polwaxu z OrlenemOrlen Projekt był odpowiedzialny za inwestycję Polwaxu w Czechowicach-Dziedzicach. Polwax wypowiedział jednak umowę i zarzucił Orlenowi liczne błędy oraz zapowiedział dochodzenie odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści.

Zarząd Orlen Projekt wielokrotnie podkreślał, że wszystkie roszczenia formułowane przez Polwax są całkowicie bezzasadne i nie znajdują oparcia w stanie faktycznym sprawy oraz prawie. Spółka twierdzi, że to Polwax pozostaje dłużnikiem Orlen Projekt na kwotę kilkudziesięciu mln zł, uchylając się przez ponad rok od zapłaty należnego wynagrodzenia.

Polwax to jeden z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz lider tej branży w Polsce. Do 2011 r. spółka należała do Grupy Lotos. W ramach procesu optymalizacji aktywów kapitałowych w 2010 r. rozpoczęto opracowywanie modelu wyjścia Lotosu z inwestycji w aktywa parafinowe. 10 stycznia 2011 r. Grupa Lotos sprzedała na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. 100 proc. udziałów w spółce Lotos Parafiny.

Przejęcie Lotosu przez PKN OrlenProces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

W listopadzie 2018 r. Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. Ostateczny wniosek trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Pod koniec września 2019 r. zastosowano procedurę "stop the clock". Orlen otrzymał 8 kwietnia 2020 r. od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania. Dla tej fazy postępowania zastosowana została procedura "Statement of Objections". PKN Orlen złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia 2020 r., na początku maja rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.
Jak fuzja Orlen-Lotos wpłynie na lokalną gospodarkę?
9%

na pewno będzie to z korzyścią dla wszystkich

9%

trudno teraz powiedzieć, czas pokaże

82%

będzie to złe rozwiązanie w skali regionalnej i krajowej

zakończona

łącznie głosów: 1179