Pomorze stworzy strategię z Bankiem Światowym

14 września 2021, 12:00
VIK
Główną specjalizacją Trójmiasta jest sektor usług biznesowych. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowano w regionie najwyższy wzrost zatrudnienia w tym sektorze, czyli o  88,4 proc., co dało ponad 14 tys. miejsc pracy. Więcej zdjęć (3)

Główną specjalizacją Trójmiasta jest sektor usług biznesowych. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowano w regionie najwyższy wzrost zatrudnienia w tym sektorze, czyli o 88,4 proc., co dało ponad 14 tys. miejsc pracy.

fot. Mateusz Słodkowski/trojmiasto.pl

Główną specjalizacją Trójmiasta jest sektor usług biznesowych. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowano w regionie najwyższy wzrost zatrudnienia w tym sektorze, czyli o 88,4 proc., co dało ponad 14 tys. miejsc pracy.

fot. Mateusz Słodkowski/trojmiasto.pl

Bank Światowy włączy się w przygotowanie regionalnej strategii promocji i pozyskiwania inwestycji dla Pomorza. Wszystko po to, aby skuteczniej pozyskiwać inwestorów. Raport, który ma być drogowskazem dla Invest in Pomeranii i zostanie zaprezentowany w maju 2022 roku.Analiza wykonana przez Bank Światowy ma pokazać wpływ realizowanych przez Invest in Pomerania (samorządowa organizacja wspierająca inwestorów) działań polegających na pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów oraz w osiąganie celów gospodarczych regionu takich jak rozwój nowych technologii, tworzenie miejsc pracy oraz wzrost wynagrodzeń. Raport będzie zawierał również analizę porównawczą Agencji Promocji Inwestycji i rekomendacje dotyczące dalszego podnoszenia jakości usług oferowanych przez Invest in Pomeranię.

- Pierwsze tego typu badanie przeprowadzone w 2010 roku  przez PwC i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zatytułowane "Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego" stało się podstawą do opracowania strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz bodźcem do powołania Invest in Pomerania. Jestem przekonany, że nasze działania przyczyniły się w dużej mierze do rozwoju regionu w ciągu ostatniej dekady. Mimo ograniczeń związanych z  pandemią, w 2020 i 2021 roku  z sukcesem wprowadziliśmy 30 nowych inwestorów i stworzyliśmy ponad 3600 miejsc pracy. Wiemy jednak, że aby nasze działania były skuteczne musimy się doskonalić i odpowiadać na nowe wyzwania - mówi Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Efektem przeprowadzonego badania będzie raport ewaluacyjny zawierający zestaw konkretnych rekomendacji dotyczących rozwoju gospodarczego Pomorza w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych. W raporcie zostaną wykorzystane różnorodne techniki i metody badawcze. Dostarczy on także odpowiednich analiz, na podstawie których powstanie nowa strategia przyciągania inwestycji do województwa pomorskiego na lata 2021-2027.

- Nasz nowy projekt z województwem pomorskim jest unikalnym zadaniem, ponieważ niewiele regionalnych agencji promocji inwestycji wykazało się taką odwagą, aby skrupulatnie ocenić wpływ ich działań na przyciąganie inwestycji. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca pomoże regionowi osiągać ambitne cele w obszarze rozwoju z korzyścią dla mieszkańców, firm i lokalnej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że podejście Pomorskiego do analizowania i ewaluowania strategii promocji inwestycji może być przykładem dobrej praktyki dla innych na całym świecie - mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.
W ramach badania, Bank Światowy przeprowadzi ilościową ocenę wpływu, zrealizuje wywiady z kluczowymi interesariuszami, inwestorami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Uzupełnieniem raportu będzie analiza odpowiednich globalnych i regionalnych trendów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, która pomoże określić kontekst opracowania strategii, wraz z ogólną oceną zagrożeń i szans związanych z tymi trendami.


Jednym z kluczowych celów raportu jest identyfikacja potencjalnych sektorów docelowych, segmentów i łańcuchów wartości na poziomie regionalnym i krajowym, które mają duży potencjał inwestycyjny. Raport będzie prezentował listę 4-6 propozycji sektorów docelowych "gotowych do promocji" wraz z krótkimi profilami sektorowymi podsumowującymi najważniejsze mocne strony  oraz elementy składające się na konkurencyjność województwa pomorskiego w tych sektorach.

Raport będzie również zawierał 3-4 propozycje "obiecujących sektorów" do potencjalnej promocji w przyszłości wraz z krótkim podsumowaniem najważniejszych regulacji prawnych i czynników instytucjonalnych, które ograniczają inwestycje sektora prywatnego z perspektywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz listę reform i rekomendacji dla władz regionalnych i krajowych w celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego tych sektorów. 
Jak oceniasz działania samorządów Pomorza w sprawie pozyskiwania inwestycji?
53%

dobrze oceniam, nie brakuje nam inwestorów i nowych miejsc pracy

15%

źle oceniam, brakuje inwestycji

32%

czuję niedosyt, brakuje nowych miejsc pracy w przemyśle

zakończona

łącznie głosów: 278

VIK

Opinie wybrane


wszystkie opinie (48)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.