Ponad 1 mld zł straty Grupy Lotos

30 października 2020, 7:00
Robert Kiewlicz

Po dziewięciu miesiącach 2020 r. Grupa Lotos zanotowała prawie 1,139 mld zł straty netto. W samym III kwartale 2020 r. zysk netto wyniósł 249 mln zł. Sytuacja na rynku rafineryjnym pozostaje trudna, co odbija się na wynikach finansowych wszystkich spółek z branży, w tym Grupy Lotos.- Na trudne warunki, w jakich funkcjonowała Grupa Lotos, miała wpływ przede wszystkim pandemia - czytamy w w komentarzu zarządu Lotosu do wyników. - W konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 drastycznie załamał się także popyt na ropę naftową. Należy przy tym zaznaczyć, że pomimo poprawy obserwowanej w ostatnich miesiącach, co miało swoje przełożenie na rewizję w górę prognoz analityków dotyczących wzrostu gospodarczego oraz konsumpcji ropy naftowej, a także na wyższe realizowane marże przez spółki rafineryjne, sytuacja wciąż pozostaje bardzo niepewna. W szczególności czynnikiem ryzyka dla dalszej poprawy warunków makroekonomicznych pozostaje potencjalny powrót do wcześniejszych obostrzeń i ponowne zamykanie gospodarek w związku z rozwojem COVID-19.

Słabe wyniki Lotosu, trochę lepsze OrlenuPrzychody Grupy Lotos w samym III kwartale wyniosły 5,36 mld zł wobec 7,88 mld zł rok wcześniej (spadek o 32 proc.). EBITDA wyniosła 453,2 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu to 260,6 mln zł, a strata operacyjna segmentu wydobywczego - 62,1 mln zł.

Jak zaznacza zarząd Lotosu, III kwartale 2020 r. gdański koncern optymalizował działalność - m.in. ograniczając produkcję paliwa lotniczego i zwiększając sprzedaż asfaltów. Udało się utrzymać wykorzystanie niemal pełnych mocy produkcyjnych rafinerii, podczas gdy wiele zakładów w Europie musiała ograniczać przerób.


Lepszymi wynikami może pochwalić się PKN Orlen. EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. Segment energetyczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost o 98 proc. Aż 75 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. Ponad 1 mld zł EBITDA LIFO odnotował również segment detaliczny. Oznacza to wzrost o 12 proc. Segment petrochemiczny w trzecim kwartale 2020 r. dodał 0,5 mld zł do EBITDA LIFO całego koncernu.

PKN przejmuje Lotos, Energę i PGNiGKontynuowano również procesy akwizycyjne PKN Orlen. Po warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen w lipcu 2020 r. obie spółki w sierpniu podpisały porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. W tym celu powstał zespół negocjacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie ostatecznego zakresu oraz struktury transakcji. Po zainicjowaniu przejęcia PGNiG 14 lipca 2020 r. prowadzone były prace zmierzające do złożenia wniosku koncentracyjnego do Komisji Europejskiej. Równolegle realizowany jest proces due dilligence tej spółki. Umożliwiło to podpisane przez oba podmioty porozumienia o zachowaniu poufności. W tym czasie ogłoszone zostało również wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa, które potrwa do 20 listopada 2020 r.