Port Centralny w fazie projektu

22 maja 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
VIK

Konsorcjum Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk przygotuje koncepcję budowy Portu Centralnego, który ma powstać w gdańskim porcie. Wykonawca ma 10 miesięcy na realizację tego zadania.Czym ma być Port Centralny? To flagowa inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Ma on powstać "na wodzie" pomiędzy ujściem kanału portowego a Naftoportem. zobacz na mapie Gdańska Docelowo, na ok. 500 ha, ma powstać kilka terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów.

Teraz czas na szczegółową koncepcję. Jej wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu. Na przetarg ogłoszony pod koniec grudnia ub. roku odpowiedziało pięciu oferentów, wybrano ofertę konsorcjum Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk.

- Koncepcja musi być poparta szerokimi analizami. Chcemy mieć szczegółową wiedzę w zakresie kosztów i korzyści, sposobów etapowania inwestycji, ingerencji w istniejący układ drogowo-kolejowy czy bezpieczeństwa manewrowania i cumowania jednostek. To bardzo złożony projekt - tłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania Portu Centralnego. Opracowanie to ma zawierać m.in. analizę popytu na towarowo-pasażerski transport morski, zarówno krajowy, jak i europejski czy globalny oraz prognozy długookresowych zmian popytu na ten transport do roku 2050. Firma, która ostatecznie zajmie się opracowaniem koncepcji, będzie zobowiązana także do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej (drogowej, kolejowej czy hydrotechnicznej).

Od wykonawców ZMPG wymaga zespołu ekspertów, wśród których znajdą się doświadczeni architekci, hydrotechnicy czy eksperci do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej. W ramach prac mają powstać trzy warianty koncepcji Portu Centralnego. Każdy musi zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także rekomendację wykonawcy. 

Koncepcja budowy Portu Centralnego uwzględniona została w "Strategii rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027". Planuje się, że faza dokumentacyjna inwestycji rozpocznie się najwcześniej w 2019 roku, natomiast w fazę realizacyjną projekt wejdzie po roku 2020. Całość ma być gotowa do 2030 roku.

VIK