Port Gdański Eksploatacja. Marin Hili nie rezygnuje

15 maja 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Wioletta Kakowska-Mehring

Maltańska spółka zainteresowana kupnem udziałów w Porcie Gdańskim Eksploatacja nie daje za wygraną - informowaliśmy na początku kwietnia. Mamy połowę maja i... firma dalej podtrzymuje swoje zainteresowanie. Niestety, sprawa utknęła w resorcie skarbu.Wczoraj do Gdańska przyjechał Marin Hili właściciel spółki Mariner Capital Limited. Chciał poinformować o dalszym zainteresowaniu kupnem udziałów w PGE, ale przede wszystkim chciał opowiedzieć o swojej spółce i zapewnić o czystości intencji. Niestety, chciał też wyrazić swoje niezrozumienie i zaniepokojenie tym co dzieje się, a właściwie nie dzieje w procesie sprzedaży PGE.

- Wciąż wierzymy w ten projekt, ale niepokoi nas to, że ta sprawa tak długo trwa. Wszystko zajmuje więcej czasu niż się spodziewaliśmy. Niestety, nie wiemy dlaczego - powiedział Marin Hili. Na to pytanie maltańska firma wciąż poszukuje odpowiedzi. Marin Hili wysłał nawet list do ministra skarbu z prośbą o wyjaśnienie. Odpowiedzi nie ma do dziś.

Czytaj też: Port Gdański Eksploatacja. Marin Hili pisze do ministra

Przypomnijmy. Pod koniec ub. roku spółka Mariner Capital Limited otrzymała wyłączność na ustalenie z PGE szczegółów umowy przejęcia. Spółka była już pewna tej transakcji. Złożyła nawet w tej sprawie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ogłosiła także wstępne plany inwestycyjne. Nawet porozumiała się w sprawie pakietu socjalnego ze związkami zawodowymi. Niestety, w lutym najpierw Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk nie zaopiniowała pozytywnie uchwały rekomendującej zbycie składników aktywów spółki, a potem w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZMPG zwołanym w tej samej sprawie uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w związku z czym nie została podjęta. Wiadomo, że przeciw opowiedzieli się przedstawiciele Skarbu Państwa.

Co dalej ze sprzedażą PGE? - Zarząd portu poprosił nas o przedłużenie oferty do końca czerwca. Wiemy tylko tyle - dodał Marin Hili.

Jak się dowiedzieliśmy, ZMPG wraz z nowym doradcą prywatyzacyjnym analizuje potencjalne prawne możliwości w zakresie dalszego postępowania procesu prywatyzacyjnego.

- Proces prywatyzacyjny trwa. Nic mi nie wiadomo, żeby się kończył. Decyzje należą do ciał korporacyjnych - powiedział dziennikarzom z kolei obecny ostatnio w Gdańsku Włodzimierz Karpiński, minister skarbu.

- Brałem udział w różnych postępowaniach przetargowych i mam różne doświadczenia. Jednak pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której problemy zaczęły się już po podpisaniu umowy. Wciąż też nie wiem dlaczego. Nikt oficjalnie nie poinformował mnie o ewentualnych wątpliwościach - mówi szef Mariner Capital Limited i dodaje, że większość informacji czerpie z mediów.

A jak mediom wyjaśniono brak pozytywnej decyzji Rady? W ocenie osób powołanych do Rady Nadzorczej z rekomendacji Skarbu Państwa, umowa z nie zapewnia realizacji zaoferowanej przez Mariner długoterminowej strategii rozwoju spółki, a wykonanie zobowiązań inwestycyjnych przewidzianych w umowie nie jest właściwie zabezpieczone. - Oczekiwaniem większości członków RN było również zapewnienie mechanizmu umownego, który zapewniłby, iż wyłoniony kontrahent i jego struktura kapitału pozostanie pod kontrolą podmiotów z siedzibą w państwach członkowskich albo skupionych wokół WTO - wyjaśniała wówczas Ewa Pawlak, wiceprzewodnicząca RN.

Co to oznacza, nie wyjaśniono. Czy są wątpliwości co do "kapitału"? Światowa Organizacja Handlu została powołana w 1994. Jej głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej.

- Malta jest członkiem założycielem WTO - mówi Marin Hili. - Od prawie 20 lat mamy terminal w Rydze, od ponad 10 w Wenecji, jesteśmy też w Szkocji i Albanii. Dlaczego w Gdańsku miałoby być inaczej? Chętnie odpowiem na każde pytanie. Oby jednak ktoś z władz chciał takie zadać.

Matlański inwestor jest zdeterminowany. Ostatnio ujawnił nawet cenę jaką zaoferował za akcje PGE. Cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Chodziło o ponad 80 mln zł. Na tym nie koniec. Spółka zadeklarowała również inwestycje wartości 26 mln euro, czyli ponad 100 mln zł. Do tego Mariner uzgodnił z załogą  PGE 5-letnie gwarancje zatrudnienia oraz utrzymanie zapisów układu zbiorowego, przyznanie premii prywatyzacyjnej i corocznej podwyżki.

Wraz z przedłużeniem ważności oferty Mariner Capital Limited, wciąż w grze jest oferta konkurenta, czyli konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu. Nowa oferta, bo taką przedstawiono po wyborze Marinera. Szczegółów jednak nie ujawniono. W doniesieniach medialnych właśnie konkurencja miała działać na rzecz zablokowania oferty maltańskiej spółki. W tej sprawie zresztą prezes Hili teź poprosił o wyjaśnienie ministra Karpińskiego. Czy sprzedaż została wstrzymana przez Ministerstwo Skarbu Państwa na skutek zainteresowania nową ofertą złożoną przez konsorcjum PKP Cargo i Węglokoks poza procedurą prywatyzacyjną, tj. po dniu 30 września 2014 roku? Czy wstrzymanie sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja na rzecz Mariner Capital Limited - ergo udaremnienie publicznej procedury prywatyzacyjnej - nastąpiło w rezultacie skutecznej interwencji podjętej przez konsorcjum PKP Cargo i Węglokoks? - takie pytania postawił w swoim liście do ministra. Te też zostały bez odpowiedzi.

Co dalej? - Oczekujemy na zatwierdzenie umowy przez akcjonariuszy. Mam jeszcze cierpliwość, ale nie jestem bezbronny - mówi Marin Hili i podkreśla, że przyjechał tu robić interesy, ale nie wyklucza, że będzie zmuszony dochodzić swoich praw.

Mariner Capital Limited jest niezależnym inwestorem, developerem i operatorem portowym, częścią Marin Hili Holdings. Firma powstała w 1923 roku na Malcie. Początkowo zajmowała się handlem zbożem, potem zajęła się również czarterem statków do przewozu zboża. W portfolio firmy znajdują się morskie terminale kontenerowe: Baltic Container Terminal Riga na Łotwie (od 1996 roku), Terminal Intermodale Venezia we Włoszech (od 2002), Durres Container Terminal w Albanii (od 2012). Dziś Marin Hili Holdings jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw z siedzibą na Malcie, która operuje w sektorze logistycznym, nieruchomościach i zarządzaniu inwestycjami.
Co najbardziej utrudnia rozwój naszych portów morskich?
65%

polityka gospodarcza kolejnych rządów

13%

mała liczba inwestycji

13%

czasochłonne i kosztowne procedury

9%

wysokie podatki

zakończona

łącznie głosów: 92