Port Gdynia powiększa zaplecze logistyczne

9 września 2020, 15:50
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Port Gdynia. Rozbudowa ro-ro w planach i postępy prac przy terminalu promowym

Nowe place manewrowo-składowe dla gdyńskiego portu powstaną na terenie Centrum Logistycznego. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał umowę z konsorcjum sopockich spółek NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót związanych z "Budową placów manewrowo-składowych na terenie Centrum LogistycznegoMapka w Porcie Gdynia. Kompleksowy projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu Portu Zachodniego o powierzchni około 30 ha wraz z budową placów manewrowo-składowych na terenie około 20 ha jest elementem Centrum Logistycznego, obejmującej również budowę terminalu intermodalnego.

Gospodarka morska w TrójmieścieJeden z placów składowych stanie się zapleczem do obsługi elementów polskich, morskich farm wiatrowych.

- Chcielibyśmy, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie. Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - mówi Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
- Rozwój inwestycji w polskich portach jest dziś niezwykle dynamiczny i bardzo się cieszę, że jako wywodząca się z regionu - sopocka spółka, możemy w tym procesie brać udział. W tej chwili kończymy rozbudowę infrastruktury drogowej w Porcie Gdańsk. Jednym z jej elementów był plac wykonywany metodą, która będzie miała zastosowanie także w Gdyni. Tu wykonamy dwa takie place składowe, których powierzchnia to aż 17 hektarów - mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI.
Wartość robót objętych umową wyniesie około 70,7 mln zł netto. W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. W planach jest też realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych. Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo będzie tam trzeba wybudować drogę dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2.

VIK