Port szuka chętnych na dzierżawę terenów w Porcie Centralnym

18 września 2020, 11:00
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

"Nasz zakład umiera". Pracownicy Portu Gdańskiego Eksploatacji znów protestują

Ruszyło postępowanie konkursowe, które ma na celu wyłonienie dzierżawców terenów planowanego Portu Centralnego w Gdańsku. Działki pod dzierżawę powstaną dopiero w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w granicach administracyjnych portu, na wodach Zatoki Gdańskiej. Jednak władze gdańskiego portu już teraz chcą wiedzieć, które podmioty zdecydują się zainwestować i operować na nowych trenach. Termin składania ofert mija 18 grudnia 2020 r.



- Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość gruntowa lub nieruchomości gruntowe, które powstaną przez zalądowienie przez dzierżawcę lub dzierżawców obszaru morskiego (lub części tego obszaru) stanowiącego morskie wody wewnętrzne leżące w granicach Portu zarządzanego przez wydzierżawiającego (ZMPG) - czytamy w zaproszeniu - Na każdej z nieruchomości powstałych w wyniku zalądowienia zrealizowane zostanie przedsięwzięcie inwestycyjne przygotowane według koncepcji dzierżawcy. Czas trwania dzierżawy określono na 30 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Kilkaset hektarów nowych trenów portowych



O planach powstania Portu Centralnego informowaliśmy już w 2015 roku. W "Strategii rozwoju Portu Gdańsk" do 2027 roku ujęto wówczas koncepcję rozwoju kolejnej głębokowodnej części portu w kierunku wód Zatoki Gdańskiej. Projektowi temu zaproponowano roboczą nazwę Port Zewnętrzny, alternatywnie Port Centralny. Planowano wówczas, że faza dokumentacyjna inwestycji rozpocznie się najwcześniej w 2019 roku, natomiast w fazę realizacyjną projekt wejdzie po roku 2020.


W 2108 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji Portu Centralnego. W 2019 roku zaprezentowano koncepcję. Port Centralny obejmie ok. 1,4 tys. ha akwenu oraz 410 ha zalądowionej powierzchni. Projekt przewiduje powstanie dziewięciu terminali - w tym dwa terminale kontenerowe, terminal offshore, LNG, przestrzeń dla stoczni i statków pasażerskich

Miliardowa inwestycja w Porcie Gdańsk



Wybudowane zostaną cztery obrotnice i trzy tory podejściowe. Przewiduje się budowę 19 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 km falochronów. Zaplanowano trzyetapową budowę Portu Centralnego. Które terminale pojawią się najpierw - zadecyduje rynek.

Budowa Portu Centralnego w docelowym kształcie, jaki obejmuje koncepcja, ma kosztować ok. 12 mld zł, uwzględniając wydatki po stronie administracji morskiej na budowę nowych falochronów, obrotnic i torów podejściowych. Zarząd Portu planuje zrealizować inwestycję z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.