Przed nami III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

22 sierpnia 2020, 10:00
erka

W poniedziałek rozpocznie się trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju - największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski. Forum odbędzie się w terminie 24-25 sierpnia 2020 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju rodzimej gospodarki. W związku z sytuacją spowodowaną stanem epidemii nie zabraknie również dyskusji na temat znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach kryzysowych.Plan paneli dyskusyjnych oparty został o zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Wśród nich wymienić należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy.

Sztandarowym blokiem tematycznym wydarzenia jest gospodarka morska. Jak co roku, Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju.

O nowoczesnych technologiach i potencjale seniorówTegoroczne Forum stawia szczególny nacisk na uwypuklenie znaczenia innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Całkowicie nowym tematem poruszonym w ramach tego bloku będzie panel poświęcony znaczeniu systemów nawigacji satelitarnej w kontekście logistyki oraz wojska.

- Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki - mówi Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacji Wizja rozwoju.
Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. "srebrnej" gospodarki czyli efektywnego wykorzystywania wiedzy, doświadczenia oraz potencjału zawodowego seniorów. Eksperci chcą zwrócić uwagę na fakt, iż grupa ta ma realny wpływ na rozwój gospodarczy ze względu na m.in. ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijający się rynek usług opiekuńczych.

Wyzwania polskiej gospodarkiEksperci pochylą się również nad zagadnieniami związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek epidemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania spółek Skarbu Państwa, wsparcie MŚP, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

- W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone - twierdzi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju.
Rada programowa dołożyła wszelkich starań, aby debaty toczyły się z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, w tym m.in. przedsiębiorców, naukowców oraz polityków. Wsparciem merytorycznym służą również przedstawiciele patronujących wydarzeniu ministerstw. W tym roku organizatorzy postanowili dodatkowo zaprosić do współpracy w charakterze moderatorów i prelegentów osoby z sektora medialnego, doceniając tym samym ich kompetencje w kwestiach komunikacji oraz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu.

Promocja polskich produktów i firmPodczas wydarzenia tradycyjnie promowane będą polskie produkty, rozwiązania i firmy. Konferencja stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi. Wzorem ubiegłych lat przyznane zostaną Nagrody Gospodarcze dla najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku firm wyłonionych przez kapitułę.

Tegorocznym wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju będzie Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Eksperci wezmą udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. Forum Wizja Rozwoju po raz kolejny zaprasza także do tegorocznej odsłony Hackathonu Wizja Rozwoju '20.

Warunkiem uczestnictwa w panelach dyskusyjnych jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny - PKN Orlen, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., Partner Główny - Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus - Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Patronat merytoryczny potwierdzili: minister rodziny, pracy i polityki społecznej - pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

erka

Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Jacek Sadaj

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Bąk, Jacek Sadaj, Adam Meller

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Bąk

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Krzesiński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Bąk, Jacek Sadaj, Adam Meller

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Adam Meller

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Alina Sarnacka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Maciej Ziomek

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy debaty

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Karolina A. Krośnicka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Artur Kiełbasiński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Leszek Jurczyk

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Karolina A. Krośnicka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Wspólne zdjęcie nagrodzonych

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Występ artystyczny

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Prowadząca

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Publiczność

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Publiczność

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Janusz Śniadek

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

dr inż Andrzej Michalak

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

prof. dr hab. inż Waldemar Kamrat

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Farm Frites Poland S.A. w kategorii "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Farm Frites Poland S.A. w kategorii "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Występ artystyczny

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla GreenWay Polska Sp. z o.o w kategorii "Ekomobilność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla GreenWay Polska Sp. z o.o w kategorii "Ekomobilność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Małgorzata Zwiercan i Paweł Jan Majewski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Tomasz Podsiadły

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Magdalena Kopka-Wojciechowska

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Pelixar S.A. w kategorii "Start-Up"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Pelixar S.A. w kategorii "Start-Up"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Pelixar S.A. w kategorii "Start-Up"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla PIRXON S.A. w kategorii "Innowacyjność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla PIRXON S.A. w kategorii "Innowacyjność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla PIRXON S.A. w kategorii "Innowacyjność"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Elżbieta Kujawa

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Base Group Sp. z o.o. w kategorii "Zarządzanie"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Base Group Sp. z o.o. w kategorii "Zarządzanie"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Base Group Sp. z o.o. w kategorii "Zarządzanie"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Control Solutions w kategorii "Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda dla Control Solutions w kategorii "Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Występ artystyczny

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nagroda specjalna dla Kordiana Kulaszewicza

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Kordian Kulaszewicz

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Dariusz Drelich

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Symulatory

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Konferencja Daniela Obajtka

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Kazimierz Smoliński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Wiceminister finansów Piotr Patkowski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Symulatory

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Tomasz Wróblewski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Dawid Piekarz

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Robert Śleszyński

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Marian Szołucha, Krzysztof Nowicki, Tomasz Wróblewski

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Panel "Jeden gracz, wiele możliwości – fuzje i przejęcia PKN ORLEN jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Panel "Jeden gracz, wiele możliwości – fuzje i przejęcia PKN ORLEN jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski"

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl