Ruszyły prace nad projektem morskiej farmy Orlenu

17 września 2020, 12:55
erka

PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering Ltd. Rozpoczęcie tego etapu prac poprzedzone było wielomiesięcznymi badaniami wietrzności oraz struktury geologicznej dna morskiego.Badania niezbędne do przygotowania raportu środowiskowego trwały 17 miesięcy i obejmowały swoim zasięgiem obszar ok. 323 km kw. W ramach zakończonego postępowania Orlen wybrał doradcę technicznego, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany oraz dodatkowe analizy pozwalające precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić proces budowy morskiej farmy wiatrowej.

Budowa farmy wiatrowej na BałtykuPrzygotowując się do budowy morskiej farmy wiatrowej, koncern realizuje badania, pomiary, procesy administracyjne i biznesowe. PKN Orlen posiada już warunki przyłączenia do sieci, zakończył wstępne badania geotechniczne dna morskiego, a także kontynuuje pomiary wietrzności. W lipcu 2020 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku została dostarczona dokumentacja z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla obszaru farmy.

Brytyjczycy zaprojektują morską farmę OrlenuWybrany przez PKN Orlen projektant to brytyjska firma ODE (Offshore Design Engineering Ltd.), która posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży offshore. Firma projektuje morskie farmy wiatrowe dla największych koncernów i inwestorów na świecie. Realizowane przez nią projekty obejmują zaprojektowanie m.in. niemal 8 GW mocy na wodach Wielkiej Brytanii, 3,2 GW na terenie mórz Europy Północnej oraz w innych częściach świata, gdzie powstaje kolejne 2,6 GW mocy wytwórczych zaprojektowanych przez ODE.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.
Czy warto inwestować w OZE?
83%

tak, konieczny jest masowy rozwój energii odnawialnej

9%

tak, ale jak na razie nie jest ona tak efektywna jak ta produkowana tradycyjnie

8%

nie, jest to wątpliwe rozwiązanie, trzeba inwestować w tworzenie nowych technologii

zakończona

łącznie głosów: 212

erka