stat

Sąd zajmie się spółką Widok Energia. Szkody na 16 mln zł

30 marca 2019, 10:00
Robert Kiewlicz

Materiały obejmujące 121 tomów oraz kilkaset załączników, w tym ponad 400 segregatorów. To dowody dotyczące aktu oskarżenia, jaki przekazała do sądu Prokuratura Regionalna w Gdańsku w sprawie spółki Widok Energia. Oskarżonym, w tym byłym władzom spółki, zarzuca się łącznie 67 przestępstw i spowodowanie szkody majątkowej w kwocie 16 mln zł.Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości w działalności podmiotów funkcjonujących w latach 2009-2014 w ramach Grupy Kapitałowej Widok Energia z siedzibą w Sopocie.

Zarzuty dla zarządu i współpracowników- Oskarżeni to mieszkańcy Trójmiasta, którzy stanęli pod zarzutami popełnienia łącznie 67 czynów zakwalifikowanych jako przestępstwa z art. 296 § 1 kk, art. 301 § 2 kk, art. 302 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, nadto przestępstwa z art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości - informuje Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Wśród oskarżonych jest Marek R., pełniący rolę koordynatora procederu, jego małżonka Karolina R., właścicielka biura rachunkowego obsługującego podmioty z tej grupy, oraz osoby pełniące różne funkcje w powiązanych ze sobą spółkach, w tym Iwona S. - prezes zarządu większości podmiotów, Przemysław Z. pełniący funkcję dyrektora finansowego Grupy oraz Joanna K., będąca między innymi członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek.

Jak twierdzą śledczy, efektem działalności oskarżonych było spowodowanie szkody w majątku podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz ich wierzycieli, w łącznej wysokości przekraczającej 16 mln zł.

Śledczy podejrzewają wyprowadzanie pieniędzyWidok Energia to sopocka spółka z branży energii odnawialnej. W 2011 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego, czyli brak publikacji raportów za 2012 i za III kw. 2013 roku spowodowało jednak, że Giełda Papierów Wartościowych wyrzuciła spółkę z NewConnect. Pojawiły się też coraz liczniejsze informacje o zaleganiu przez Widok Energię z płatnościami dla kontrahentów, dostawców i samych pracowników.

W 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku rozpoczęła postępowanie przygotowawcze dotyczące popełnienia szeregu przestępstw, których dopuścić się mieli członkowie zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Widok Energia oraz innych spółek grupy. Chodziło o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki przez członków zarządu i RN, wyłudzanie dotacji oraz działanie na szkodę spółki. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość likwidacyjną spółki.


Nawet 10 lat i milionowe grzywnyW toku prowadzonego postępowania podjęto działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych między innymi poprzez wydanie szeregu postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu pięciu podejrzanych w łącznej wysokości 1,8 mln zł. Prokurator w oparciu o nowe przepisy, dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej dokonał również zabezpieczenia majątkowego na mieniu o wartości 4,2 mln zł, należącym do podmiotu gospodarczego, co do którego zachodziło podejrzenie udziału w transferze korzyści majątkowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Łączna kwota zabezpieczonego mienia wynosi blisko 6 mln zł.

Grupa Widok Energia posiada dwa zakłady granulacji biomasy zlokalizowane w północnej Polsce. Przejęty w maju 2012 r. zakład granulacji biomasy znajduje się w Worowie, w województwie zachodniopomorskim, drugi zakład zlokalizowany jest w Koniecwałdzie na Żuławach. Obie inwestycje warte były w sumie ponad 40 mln zł. W ramach grupy kapitałowej Widok Energia posiadała też ponad 1,3 tys. ha gruntów rolnych, które docelowo miały być wykorzystywane jako plantacje roślin energetycznych. Stanowiły one zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez Widok Energia SA.

Dwoje spośród oskarżonych przyznało się do większości zarzucanych im czynów. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz środki karne w postaci obowiązku zwrotu uzyskanych korzyści i wielomilionowe kary grzywny orzekane w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach.
Czym kierujesz się podejmując decyzje inwestycyjne?
10%

raportami analityków

5%

prognozami wyników finansowych

7%

rekomendacjami wydawanymi przez biura maklerskie

67%

własnymi analizami

11%

opinią rodziny, znajomych

zakończona

łącznie głosów: 99