stat

Sąd znów zajmie się upadłością Elektromontażu Gdańsk

15 października 2019, 9:00
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Sąd ogłosił upadłość Elektromontażu Gdańsk

Ponowne rozpatrzenie wniosku dotyczącego ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Elektromontażu Gdańsk zapowiada gdański sąd. Przypomnijmy, że spółka złożyła wniosek o upadłość z likwidacją majątku dłużnika w kwietniu 2019 r. W maju sąd zdecydował jednak o zwrocie wniosku. Od decyzji tej spółka się odwołała. Zażalenie uwzględniono i sprawa upadłości ruszy od początku. Na rozwiązanie czekają kontrahenci oraz pracownicy spółki, którym zalega ona od kilku miesięcy z wypłatą wynagrodzeń.- Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowieniem z 30 września 2019 r. uwzględnił zażalenie wnioskodawcy Elektromontaż Gdańsk i uchylił zarządzenie w przedmiocie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości. W konsekwencji tego orzeczenia Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ  w Gdańsku ponownie zajmie się rozpoznaniem przedmiotowego wniosku - informuje rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Łukasz Zioła.
Nie wiadomo jednak, kiedy ruszy kolejne postępowanie w sprawie upadłości Elektromontażu Gdańsk. Jak twierdzi Łukasz Zioła, sędziowie wydziałów gospodarczych podejmują wszelkie starania, aby rozpoznawać wnioski w najszybszym możliwym terminie pomimo dużej liczby spraw w referatach i braków kadrowych.

Wniosek o upadłość spółki Elektromontaż GdańskPrzypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku zarząd spółki złożył wniosek o upadłość z likwidacją majątku dłużnika. 23 maja 2019 roku zarządzono zwrot wniosku. Dłużnik złożył zażalenie. Nieoficjalnie mówi się, że sąd odrzucił wniosek w pierwszej instancji, ponieważ spółka dysponuje zbyt dużym majątkiem, aby ogłosić jej upadłość likwidacyjną. Spółka ma jednak nie regulować wszystkich zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników.

Niektórym z nich zalega z wypłatami od lutego 2019 roku. Bez ogłoszenia przez spółkę upadłości pracownicy nie mogą odzyskać nawet części wynagrodzenia. Dopiero po upadłości pracodawcy mogą otrzymać zaległe wynagrodzenie czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kilkunastu pracowników postanowiło złożyć pozwy do sądu pracy przeciwko spółce. Do prokuratury miało trafić też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze spółki dotyczące naruszenia praw pracowniczych poprzez niewypłacanie należnego wynagrodzenia.

Historia firmy Elektromontaż Gdańsk

Rozpoczęła się ona 1 września 1948 roku. Był to czas odbudowy oraz początku powojennego, burzliwego rozwoju przemysłu, a firma skoncentrowana była na produkcji i montażu urządzeń elektrycznych. Głównymi odbiorcami usług i produktów były: Chiny, Korea Północna, Wietnam, Bułgaria, Rumunia, rynek rosyjski, Jugosławia, Czechosłowacja, NRD, Grecja, Irak, Iran, Egipt, Syria, Indonezja, Francja, Holandia, Pakistan, Ekwador, Mongolia, Kuwejt.

Jednym z największych dokonań firmy w eksporcie była elektryfikacja stolicy Iraku - Bagdadu - pod egidą firmy Siemens. W 1991 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 1996 roku sprywatyzowana.

W ostatnich latach spółka wykonywała roboty elektryczne przy realizacji instalacji destylacji próżniowej i instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii Lotosu, pracowała przy realizacji przebudowy i wyposażania platformy "Petrobaltic" w technologię służącą przetwórstwu ropy i gazu, stała za realizacją budynku biurowego i hotelowego Hampton by Hilton w Łodzi czy najwyższego budynku w Trójmieście - Olivia Star.