Semko już odpłynął. Stocznia przekazała kolejny holownik

20 listopada 2020, 12:00
Wioletta Kakowska-Mehring

Holownik Semko, czwarty z serii jednostek budowanych dla Marynarki Wojennej.


Kolejny z serii holowników - H-12 Semko, zbudowany w Stoczni Remontowa Shipbuidling - opuścił Gdańsk i dopłynął już do Świnoujścia, gdzie zostanie przekazany Marynarce Wojennej. Ma trafić do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.Kontrakt na budowę sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP podpisano w czerwcu 2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. "Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik". Realizacja zamówienia dotyczy zaprojektowania i wybudowania jednostek pływających klasy holownik.

Pierwsze trzy holowniki z zakontraktowanych sześciu - H-11 Bolko (styczeń), H-1 Gniewko (marzec) i H-2 Mieszko (lipiec) zostały już przekazane w tym roku. Teraz przekazano holownik H - 12 Semko. W stoczni rozpoczęły się już próby portowe na piątym holowniku, H-3 Leszko, które potrwają do stycznia 2021 r. Wodowanie ostatniego holownika, H-13 Przemko nastąpi w grudniu 2020 r.

Holowniki typu B860 są przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadają możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Do prac holowniczych jednostka jest wyposażona w windy holownicze o uciągu do 35 t.