Siła relacji - w biznesie, kształceniu i rozwoju miasta

1 października 2019, 14:35

Relacje - to słowo niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia: prywatnej, biznesowej, edukacji, nauce, sztuce. To słowo ważne także na styku i w przenikaniu się tych sfer. O relacjach - jako nowym fundamencie rozwoju - dyskutować będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 8 października w gdańskim Amber Expo, w ramach inicjatywy Open Eyes Economy on Tour 2019.Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne: Solidarny Biznes - miasto w rozwoju; Edukacja przez Relacje - między i pomiędzy; oraz Relacje w Firmie-Idei: między człowiekiem, firmą i nauką.

- Teza zawarta w tytule konferencji "Relacje - nowy fundament rozwoju" wydaje się oczywista, a jednak uważamy, że warto o relacjach dyskutować, ponieważ słowu "relacje" nadaje się różne znaczenia. Często - zwłaszcza w biznesie - obciąża się je negatywnie nacechowanymi "znajomościami" lub łączy z "wykorzystywaniem". Zależy nam, by pokazać, że dobrze rozumiane, uczciwe i bazujące na zaufaniu relacje są katalizatorem wielu pozytywnych zjawisk i działań, również na styku różnych sfer, np. biznesu, nauki i samorządów - mówi Ewa Sowińska, członkini rady programowej Open Eyes Economy, partner w ESO Audit, współorganizatora wydarzenia.
Pierwszy konferencyjny blok zainaugurują wykłady prof. Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatytułowany "Polska gra w relacje. Jak studzimy i torpedujemy nasz potencjał", w którym rozważaniom poddana zostanie kwestia otwartości i zaufania, oraz  prof. Cezarego Obracht-Prondzynskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Dziesięć reguł wolności (inspiracje nie tylko pomorskie)". Uczestnicy panelu dyskusyjnego, reprezentujący m.in. trójmiejskie firmy, zastanowią się, czy biznes może być solidarny, i swoimi działaniami oraz relacjami wesprą rozwój miasta i lokalnych społeczności.

Paneliści drugiego bloku pochylą się nad wyzwaniami nowoczesnej edukacji. Mowa będzie o wartościach płynących z kultury organizacji oraz o znaczeniu sieci i relacji dla rozwoju zawodowego i biznesowego. W tej części zaprezentuje się też Inno Squad - projekt, który wykiełkował na gruncie idei Open Eyes Economy, m.in. dzięki zaangażowaniu studentów MBA Politechniki Gdańskiej.

- W zmieniającym się w ogromnym tempie świecie nie wystarczy "skończyć" szkołę, studia, nie da się zaplanować szczegółowo ścieżki edukacyjnej. Proces kształcenia jest ciągły, wymaga otwartego wejścia w różnorodność, interakcje i relacje z innymi - młodych ze starszymi, ludzi biznesu z artystami, naukowców z przemysłowcami, specjalistów jednej dziedziny z ekspertami całkowicie odmiennych branż. To właśnie edukacja "między i pomiędzy" różnymi ludźmi, różnymi światami. Inicjatywa Inno Squad jest przykładem wcielenia tych idei w życie - mówi dr Barbara Stepnowska, dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej.
W kończącym spotkanie trzecim bloku, dotyczącym budowania relacji w biznesie, dyskusja toczyć się będzie wokół etyki, odpowiedzialności i podmiotowości w kontekście korzystania, które nie jest wykorzystywaniem. Zaproszeni do panelu przedsiębiorcy podzielą się doświadczeniami dotyczącymi budowania biznesu opartego na relacjach, poruszą też temat budowania relacji bez dominacji jednej ze stron - czy to w relacjach zleceniodawca - zleceniobiorca, pracodawca - pracownik, dostawca usług - klient.

Udział w konferencji "Relacje - nowy fundament rozwoju" jest bezpłatny. Więcej informacji. Organizatorami konferencji są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolska Open Eyes Economy Hub, a współorganizatorami: ESO Audit, Inno Squad, Amber Expo, Life Skills i BDO Polska.