stat

Spółka Orlenu planuje budowę terminalu w Porcie Gdańsk

9 lipca 2019, 8:35
Robert Kiewlicz

Na Nabrzeżu Bytomskim zobacz na mapie Gdańska, w gdańskim porcie, powstać ma nowy terminal przeładunkowy spółki Anwil, należącej do Grupy Orlen. Terminal ma służyć do przeładunków z transportu kolejowego na transport morski - opcjonalnie samochodowy - produktów, w szczególności nawozów luzem (saletrzaku) oraz ich magazynowania. Oferty w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji terminalu można składać do 22 lipca 2019 roku.Teren do zagospodarowania pod inwestycję Anwilu w Gdańsku to ok. 3 ha. Koncepcja budowy terminalu powinna zawierać rozwiązania dotyczące branży drogowej i kolejowej, a także urządzeń i budowli ładunkowych oraz magazynowych. Zakłada się budowę układu torowego o długości min. 650 m, dróg i placów manewrowych, urządzeń i budowli ładunkowych oraz magazynowych.

Przetarg realizowany będzie w trybie dwuetapowym. W pierwszym etapie oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej, a drugi etap, po akceptacji przez spółkę ofert technicznych, obejmie - w przypadku oferentów dopuszczonych do dalszej części postępowania przetargowego - złożenie ofert handlowych.


Spółka Orlenu inwestuje w produkcję nawozówPod koniec czerwca 2019 roku Anwil podpisała umowę na budowę instalacji granulacji mechanicznej, która stanowi jedną z trzech najważniejszych umów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych Anwilu w obszarze nawozów. Efektem prowadzonych prac będzie zwiększenie jego zdolności produkcyjnych o około 50 proc. oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

Instalacja granulacji będzie miała średnią wydajność na poziomie około 1500 ton na dobę (w zależności od rodzaju nawozów) i pozwoli na równoczesną produkcję szerokiej gamy produktów różniących się głównie zawartością azotu i siarki.


Anwil współpracuje z Politechniką GdańskąNa początku 2019 roku Anwil i Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej zawarły porozumienie o współpracy. Tym samym zadeklarowali chęć zintensyfikowania działań edukacyjnych na rzecz studentów i absolwentów Wydziału oraz współpracy przy wykorzystaniu najnowszych ustaleń naukowych w projektach realizowanych przez Anwil.

Porozumienie zakłada realizację opracowań naukowo-badawczych na rzecz Anwilu, uczestnictwo pracowników chemicznej spółki zarówno w pracach zespołów doradczych rozpatrujących zlecone Wydziałowi Mechanicznemu projekty biznesowe, jak i w pracach zespołów eksperckich do spraw przygotowania programów pomocowych, a także organizację warsztatów i seminariów, których celem będzie zintensyfikowanie wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami obydwu podmiotów.


Czołowy producent nawozów w PolsceAnwil należymy do grona największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Odgrywamy istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od 2012 roku 100 proc. akcji Anwilu pozostaje się własnością PKN Orlen.

Anwil opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Włocławska spółka z Grupy Orlen rozpoczęła produkcję nawozów 48 lat temu a pierwszą tonę saletry amonowej wytworzyła już 17 grudnia 1971 roku. Od lat 90. XX w instalacja produkcji saletry była systematycznie modernizowana, natomiast w 2000 roku uruchomiono instalację do wytwarzania saletrzaku, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do niemal 1 mln ton rocznie. Na początku tego roku chemiczna firma wyprodukowała 30-milionową tonę nawozów azotowych.
Jak oceniasz rozwój gdańskiego portu?
58%

port wciąż się rozwija i widać liczne inwestycje

22%

wszystko funkcjonuje w miarę poprawnie, ale zawsze mogłoby być lepiej

20%

dzieje się zbyt mało i zbyt wolno. Nie mamy szans z europejskimi portami

zakończona

łącznie głosów: 423