Spółka z branży gier mobilnych debiutuje na GPW

14 maja 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz
aktualizacja:10:58 (14 maja 2019)

Pierwsze notowanie akcji trójmiejskiej spółki BoomBit, producenta gier mobilnych, nastąpi 14 maja 2019 roku. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych z emisji wynosi 46,2 mln zł, z czego 40 mln zł ma zostać przeznaczone na kampanie marketingowe mające na celu zwiększenie bazy użytkowników gier Free-To-Play. Natomiast 6,2 mln zł firma spożytkuje na prace rozwojowe nowych gier oraz narzędzi analitycznych.
AKTUALIZACJA, godz. 10:58: Kurs praw do akcji wzrósł zaraz po debiucie o 19,4 proc. do 22,70 zł. Cena emisyjna wyniosła 19 zł, pomimo wcześniej ustalonego maksimum na 35,50 zł. Spółka sprzedała nowe akcje o wartości 25 mln zł, wobec planowanych 46 mln zł. BoomBit jest 461 spółką notowaną na rynku głównym GPW i czwartym debiutantem w 2019 roku.Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit obejmuje nie więcej niż 2 820 000 akcji, tj. 21,01 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena akcji, po której przyjmowane były zapisy inwestorów indywidualnych, jest ceną maksymalną w ofercie publicznej i wyniosła 35,50 zł za akcję.

BoomBit koncentruje się na produkcji gier i związanej z nimi działalności wydawniczej. Firma powstała jako producent gier mobilnych w Wielkiej Brytanii w 2012 roku, a aktualnie cieszy się silną pozycją w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i w Polsce z ponad 250 pracownikami na całym świecie. W 2018 roku BoomBit został przejęty przez gdańską spółkę Aidem Media.Grupa BoomBit stworzyła ponad 500 gier do różnych cyfrowych sklepów na całym świecie. Najważniejsze to: Dancing Line (Gra Roku wg Google Play w 2017 roku w Korei), stworzone we współpracy z Cheetah Mobile, Darts Club, Tiny Gladiators i Build a Bridge (najbardziej innowacyjna gra wg Google Play w 2017 roku).

Po debiucie, zgodnie ze strategią, BoomBit rocznie planuje tworzyć co najmniej 10 gier, natomiast w przypadku działalności wydawniczej, spółka w tym roku zamierza wydać pięć gier oraz co najmniej 10 gier w 2020 roku. W przypadku trzeciej gałęzi działalności, planowane jest w tym roku skalowanie co najmniej pięciu gier o wysokim potencjalne monetyzacyjnym, a w przyszłym roku przynajmniej 10 tytułów. Spółka planuje uzyskać 10 mln dolarów przychodów w 2019 i 30 mln dolarów przychodów w 2020.
Co decyduje o tym, że ludzie inwestują swoje pieniądze poprzez giełdę?
59%

chęć szybkiego wzbogacenia się

8%

potrzeba silnych emocji

10%

ciekawość

23%

gra na giełdzie to po prostu sposób na życie

zakończona

łącznie głosów: 192