Statek dla Szczecina zwodowany w Remontowa Shipbuilding

29 października 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Zodiak II już przekazany

Wodowanie statku dla Urzędu Morskiego w Szczecinie.


W Remontowa Shipbuilding zwodowano kolejny statek wielozadaniowy zamówiony przez Urząd Morski w Szczecinie. Jednostka Planeta I wejdzie do eksploatacji w 2020 roku.Umowę na wykonanie projektu i budowę dwóch wielozadaniowych jednostek dla administracji morskiej podpisano na początku marca ub. roku. Wartość tego kontraktu to ponad 213 mln zł. Inwestycja w 85 proc. jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwszy z nich, zwodowany przed trzema miesiącami, eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni, a kolejny trafi do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Statki wejdą do eksploatacji w 2020 roku.

Statki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Obydwa statki o długości 60 m, szerokości 12,8 m i zanurzeniu 3,5 m będą osiągać prędkość 13 węzłów. Obsługiwane będą przez sześcioosobową załogę i 14 osób personelu specjalistycznego. Spalinowo-elektryczny system napędu pozwoli na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych zadań. W codziennej eksploatacji jednostki przeznaczone będą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, a także wykonywania i opracowywania pomiarów hydrograficznych. W przypadku wystąpienia katastrofy morskiej będą mogły zostać wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również wypełniania funkcji ratowniczych. W okresie zimowym w przypadku wystąpienia zalodzenia torów wodnych statki pełnić będą funkcje lodołamaczy pełnomorskich.

Jednostki zastąpią statki hydrograficzne Zodiak i Planeta, przekazane do eksploatacji w 1982 roku, a budowane także przez Remontową Shipbuilding, która wówczas była Stocznia Północną.

To niejedyny kontrakt Remontowa Shipbuilding realizowany dla instytucji ze Szczecina. Również w marcu ub. roku Stocznia podpisała kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie i dostawę dwóch lodołamaczy liniowych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość tego kontraktu to 30,2 mln zł.

VIK