Stocznia Safe przejęła stocznię Alkor

20 października 2020, 14:30
Wioletta Kakowska-Mehring

Doszło do ostatecznego połączenia, a właściwie przejęcia w gdańskiej branży stoczniowej. Stocznia produkcyjna Safe wchłonęła stocznię remontową Alkor. Do tego procesu oba zakłady przygotowywały się od kilku lat.- Zarząd spółki Safe Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że 9 października 2020 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Safe Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku plan połączenia spółki Safe Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką Alkor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Safe Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości - podano w komunikacie.
Przypomnijmy, że już od 2015 roku Stocznia Safe jest właścicielem 100 proc. udziałów stoczni Alkor, jednak dopiero teraz zdecydowano się na faktyczne połączenie. Obie firmy są prywatne. Jak wynika z planu, podmiotem, który ostatecznie zostanie rozwiązany, jest Alkor.

Spółka Alkor powstała w 1989 roku. Zajmuje się wszelkiego rodzaju pracami remontowymi zarówno bieżącymi, jak i klasowymi, a także przebudowami i przedłużeniem statków. W ostatnim czasie firma poszerzyła zakres działalności o budowę nowych, w pełni wyposażonych jednostek. W ub. roku stocznia przekazała armatorowi z Islandii taklowiec Pall Jonsson. Stocznia posiada własny dok pływający. Od chwili założenia zakład wykonał remonty i przebudowy blisko 800 statków różnych typów i bander w tym polskich, islandzkich, norweskich, brytyjskich, holenderskich, niemieckich, greckich i innych.

Stocznia Safe powstała w 1995 roku. Firma działa aktywnie w kraju i za granicą, głównie we Francji i w Niemczech. Zajmuje się m.in. budową statków, stalowych konstrukcji mostów, jak również konstrukcji dla przemysłu offshore, chemicznego oraz petrochemicznego. Ważną częścią przedsiębiorstwa jest biuro projektowe utworzone w 2007 roku, które jest odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji roboczej dla wszystkich statków, kadłubów i bloków.