Strefa pomaga edukować kadry dla branży morskiej

28 lutego 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
VIK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum, które dopasują profile kształcenia do potrzeb inwestorów z branży morskiej. Takie działania są konieczne, ponieważ jak wynika z sondażu Barometr EFIT, aż 51 proc. małych i średnich przedsiębiorstw ma problem ze znalezieniem pracowników.Według przedsiębiorców, brak rąk do pracy to najpoważniejszy czynnik, który może zahamować rozwój ich firm. Wielu przedsiębiorców ma problem ze znalezieniem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Podobne sygnały płyną także od inwestorów i partnerów biznesowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziś najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim są m.in. spawacze, elektrycy, ślusarze, mechatronicy, monterzy oraz operatorzy maszyn i urządzeń - wynika z danych PSSE.

- Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr, zarówno inżynierskich, jak i na stanowiska techniczne. Staramy się im pomóc, współpracując ze szkołami, uczelniami, tworząc klasy patronackie. Zyskują na tym wszystkie strony: młodzież - ciekawą i dobrze płatną pracę, nasi inwestorzy - wykwalifikowaną kadrę, a my - kolejnych inwestorów, dla których dostęp do odpowiednich pracowników decyduje często o lokalizacji inwestycji - mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Stąd pomysł współpracy PSSE ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum, które dopasują profile kształcenia do potrzeb inwestorów z branży morskiej.

- Pomorska Strefa chce być i jest łącznikiem między szkołami a biznesem, ułatwiając im nawiązywanie kontaktu, a także tworząc projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak m.in. wirtualna rzeczywistość czy różnego rodzaju symulatory do nauki - mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.
Porozumienie podpisane ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum w Gdańsku zakłada, że placówka kształcić będzie specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem strefowych firm, zwłaszcza z branży morskiej. Jest też kolejnym etapem budowy projektu edukacyjnego na Wyspie Ostrów. Jego ideą jest powołanie na tym terenie Stoczniowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym uczniowie zdobywaliby praktyczne umiejętności niezbędne dla przemysłu 4.0. Pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, a także symulatory do nauki zawodu. Na początku marca odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron i wyznaczona zostanie "mapa drogowa" powołania Centrum.


Pozostałe projekty edukacyjne PSSE

  • W 2017 r. Strefa utworzyła klasę patronacką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, w której kształceni są monterzy kadłubów jednostek pływających. W ramach patronatu najlepszym uczniom funduje stypendia, płatne wakacyjne staże w firmach na terenie dawnej stoczni Gdynia, wyjazdy na branżowe targi i kursy zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy. Część praktyczną uczniowie realizują w firmach strefowych, np. Energomontaż Północ Gdynia oraz u parterów, m.in. w firmie Crist.
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2018 r. objęła współpatronatem dwie klasy w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Strefa doposaża także pracownie szkolne praktycznej nauki zawodu.
  • W ramach projektu LabTech PSSE ufundowała dwie pracownie mechatroniczne - w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie. W kwietniu nastąpi otwarcie pracowni obróbki drewna w ZSR w Grudziądzu. Niedługo, dzięki przekazaniu funduszy przez strefowe firmy Wika Polska oraz Mondi Świecie zostaną otwarte dwie kolejne pracownie: w Świeciu - pracowania elektryczna a we Włocławku - mechatroniczna.
  • PSSE organizuje również wycieczki studyjne uczniów szkół gimnazjalnych oraz osiem klas szkół podstawowych do firm, m.in. z branży stoczniowej. Tylko w pierwszym semestrze tego roku szkolnego skorzystało z nich ponad 200 uczniów.
  • Wspólnie z Instytutem Morskim w Gdańsku PSSE realizuje projekt "Morskie Kompetencje" pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Już ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogło zobaczyć, na czym polega działalność laboratorium specjalizującego się w badaniach dla gospodarki morskiej.

VIK