Szara strefa stale rośnie. Najbardziej w transporcie

8 sierpnia 2011 (artykuł sprzed 9 lat)
erka
Przedsiębiorcy zaczęli oszczędzać. Z danych statystycznych wynika, że coraz częściej firmy zaniżają efekty swojej działalności, a osoby fizyczne nie rejestrują prowadzonej działalności chcąc przetrwać kryzys. Więcej zdjęć (1)

Przedsiębiorcy zaczęli oszczędzać. Z danych statystycznych wynika, że coraz częściej firmy zaniżają efekty swojej działalności, a osoby fizyczne nie rejestrują prowadzonej działalności chcąc przetrwać kryzys.

fot.www.sxc.hu

Przedsiębiorcy zaczęli oszczędzać. Z danych statystycznych wynika, że coraz częściej firmy zaniżają efekty swojej działalności, a osoby fizyczne nie rejestrują prowadzonej działalności chcąc przetrwać kryzys.

fot.www.sxc.hu

W 2008 r. udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 11,8 proc., a w 2009 r. było to już 13,1 proc. - podał GUS. Szara strefa wzrosła zatem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. o 11 proc. To efekt osłabienia gospodarczego, w czasie którego zawsze zwiększa się szara strefa - twierdzą eksperci.- Podmioty gospodarcze zaniżają efekty swojej działalności, a osoby fizyczne nie rejestrują prowadzonej działalności chcąc przetrwać kryzys. To niezgodne z prawem, ale to efekt wysokich obciążeń podatkowych i parapodatkowych, które w okresie osłabienia gospodarczego trudno jest unieść małym podmiotom gospodarczym - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

W 2009 r. w firmach mikro i firmach małych (a GUS szacuje zaniżanie efektów działalności tylko w firmach mikro i małych) przychody ze sprzedaży spadły w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. o 7,8 proc., a ich wynik finansowy brutto obniżył się o 11,8 proc. - Zapewne część firm miała poważne problemy z zapewnieniem przychodów na poziomie pozwalającym na przetrwanie i zdecydowała się na częściową działalność w szarej strefie lub na ukrywanie większej niż dotychczas części swojej działalności (tak przychodów, jak i zatrudnienia). Przy spadku przychodów i zysków brutto udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych rośnie - Starczewska-Krzysztoszek.

Zaniżanie efektów działalności gospodarczej przez firmy zarejestrowane oraz nierejestrowanie działalności przez osoby fizyczne dotyczy w największym stopniu sektora handlu i napraw, oraz sektora hoteli i restauracji - prawie 42 proc.PKB wytworzonego w 2009 r. w szarej strefie to efekt działalności tych sektorów gospodarki.

Ponad 16 proc. PKB wytworzonego w szarej strefie to efekt zaniżenia rezultatów działalności w sektorze budowlanym. - Szara strefa zwiększa się natomiast przede wszystkim w sektorze transport, gospodarka magazynowa i łączność - w 2009 r. udział tego sektora w szarej strefie wzrósł w stosunku do 2008 r. o ponad 60 proc. (z 6,6 proc. w 100 proc. szarej strefy do 10,6 proc.) - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Ale ciągle sektor ten przyczyniał się w najmniejszym stopniu to poziomu szarej strefy (na 13,1 proc. PKB tworzonego w szarej strefie, tylko 0,7 proc. pochodziło z tego sektora). Duży wzrost nastąpił również w przemyśle - o ponad 23 proc., ale w sektorze tym także nie ma zbyt dużych tendencji do ukrywania efektów działalności gospodarczej i prowadzenia działalności niezarejstrowanej.
Jaki jest twój stosunek do płacenia podatków?
19%

płacenie podatków to obowiązek każdego obywatela

31%

trzeba omijać płacenie podatków oczywiście w granicach prawa

50%

obciążenia podatkowe w naszym kraju są zbyt wysokie i trzeba unikać ich każdym sposobem. Nawet łamiąc prawo

zakończona

łącznie głosów: 182

erka