Szkoła zamknięta? Jest jeszcze zasiłek na zasadach ogólnych

20 października 2020, 11:00
VIK

Co może zrobić pracujący rodzić, gdy szkoła zostaje zamknięta z powodu braku nauczycieli, którzy mogą prowadzić zajęcia lub zakażenia COVID-19? Gdy nie trafiamy z dzieckiem na oficjalną kwarantannę, a szkoła nie zapewnia zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniom klas 0-II, pozostaje jeszcze zasiłek opiekuńczy na tzw. ogólnych zasadach. Takie świadczenie obowiązywało od dawna i nie jest związane z pandemią.Zasiłek opiekuńczy przysługuje na ogólnych zasadach m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

- Zamknięcie placówki uznaje się za nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż siedem dni przed zamknięciem. Taka opieka sprawowana nad dzieckiem zdrowym, a to oznacza, że zasiłek przysługuje tylko do ukończenia przez nie ośmiu lat. Wiek dziecka liczy się do dnia poprzedzającego dzień jego ósmych urodzin - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego ZUS.
Prawo do zasiłku opiekuńczego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Chodzi tu zarówno o ubezpieczenie obowiązkowe np. dla pracowników, jak i - jak to jest w przypadku prowadzących swoją działalność -  ubezpieczenie dobrowolnie. Zasiłek ten przysługuje na równi ojcu i matce dziecka. Wypłacany jest temu z rodziców, który zwróci się z wnioskiem o jego wypłatę. Zasiłek opiekuńczy tak samo jak zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek, czyli najczęściej wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

- W ciągu roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje przez maksymalnie 60 dni. Jest to łączna liczba dni do wykorzystania przez oboje rodziców na wszystkie zasiłki opiekuńcze w danym roku kalendarzowym. Liczba ta nie zmienia się wraz z liczbą będących pod opieką dzieci - mówi Krzysztof Cieszyński.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć na druku Z-15A, do którego trzeba dołączyć co do zasady samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki. Wniosek należy złożyć u płatnika składek, jeśli zatrudnia on powyżej 20 pracowników. Jeżeli płatnik składek zatrudnia nie więcej niż 20 pracowników, a także jeśli mamy własną działalność lub jesteśmy osobą współpracującą, to wniosek składamy w placówce ZUS.

W przypadku gdy zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) albo ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych).

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jest on całkowicie finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca.

VIK