stat

Thyssenkrupp stawia na rozwój

20 marca 2017

thyssenkrupp Group Services Gdańsk zatrudnia już 300 osób, a chce ich zatrudniać aż 700. To jednak nie tylko atrakcyjne miejsca pracy w międzynarodowym koncernie, to także szansa na rozwój zawodowy, liczne szkolenia, czy nowe kierunki studiów. Firma stawia na rozwój swoich pracowników, bo jak twierdzą jej przedstawiciele, to gwarantuje dalszy rozwój całej firmy.Biuro thyssenkrupp w Gdańsku rozpoczęło działalność już w 2014 roku. Jest to jedna z sześciu tego typu placówek na świecie i jedno z największych centrów usług wspólnych w Trójmieście. 

W centrum prowadzona jest obsługa korporacyjnych procesów biznesowych obejmujących finanse i rachunkowość, procesy HR, naliczanie wynagrodzeń, a także zarządzanie nieruchomościami. Oddział gdański to także ważne zaplecze i centrum kompetencyjne IT, w skład którego wchodzą, m.in: specjaliści od zarządzania usługami IT, specjaliści systemów ERP, w szczególności SAP, odpowiedzialni za wsparcie aplikacyjne użytkowników całej grupy thyssenkrupp, czy certyfikowani inżynierowie sieci. 

Do gdańskiej siedziby, znajdującej się w kompleksie Olivia Business Center, poszukiwani są pracownicy zarówno do zespołu Finance&Accounting, jak i IT. Pełna lista stanowisk dostępna jest tutaj. Firma oferuje nie tylko stałą pracę i szansę kariery w międzynarodowej korporacji, ważnym aspektem są liczne programy rozwojowe. 

- Nie trzeba przekonywać, że pracownik jest najważniejszym ogniwem przyczyniającym się do sukcesu firmy. Jego rozwój to podstawa budowy kultury organizacyjnej opartej na wiedzy i innowacyjności. Programy szkoleniowe nie mogą być dłużej traktowane jako nagroda - to niezbędny element pracy i rozwoju zarówno samego pracownika, jak i całej organizacji - mówi Kinga Dekowska-Samsel, Dyrektor Personalna w thyssenkrupp Group Services Gdańsk.
Dlatego pracownikom thyssenkrupp w Gdańsku oferowane są programy szkoleniowe dotyczące rozwoju nie tylko kompetencji miękkich, ale także IT czy finansów i księgowości.

Obecnie w firmie ok. 100 osób objętych jest programem nauki języka niemieckiego. Zajęcia językowe dla pracowników realizowane są przy współpracy ze szkołami językowymi oraz lektorami i odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania (obejmują również konwersacje z zakresu Business German). Programy szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich kierowane są również do kadry zarządzającej thyssenkrupp - stworzone zostały dedykowane programy nakierowane na rozwój zaawansowanych umiejętności menadżerskich oraz komunikacyjnych.

Programy rozwojowe z obszaru IT obejmują współpracę z ośrodkami akademickimi. Przykładem są studia podyplomowe "Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP" w Wyższej Szkole Bankowej czy specjalistyczne szkolenie "SAP Hana Cloud Platform", którego thyssenkrupp GSS-IT jest inicjatorem oraz organizatorem. Jednocześnie, we współpracy z innymi partnerami, dla pracowników prowadzone są szkolenia procesowe i techniczne: ITIL - zestaw najlepszych praktyk dla zespołów IT, Prince2 - metodyka zarządzania projektami, Apollo13 - symulacja biznesowa, której celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania usługami informatycznymi, Cisco Lab - 8-miesięczny cykl szkoleń wewnętrznych przygotowujących do egzaminu CCNA oraz CCNP i Microsoft - szkolenia zewnętrzne z zakresu SQL Server, MS Exchange. 

W ramach programów rozwojowych dla pracowników z obszaru finansów i księgowości oferowany jest program "Akademia Rachunkowości" - prowadzony we współpracy z doświadczonym trenerem z dziedziny finansów i rachunkowości z uprawnieniami biegłego rewidenta. Natomiast dzięki międzynarodowej ścieżce certyfikacyjnej oferowanej przez instytuty ACCA i CIMA pracownicy mają możliwość pogłębienia swoich kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości finansowej i zarządczej. Członkowie zespołu mają też szansę na uzyskanie dofinansowania studiów podyplomowych z obszaru rachunkowości. 

Grono pracowników thyssenkrupp to zróżnicowana grupa osób. Należą do nich i specjaliści z poszczególnych obszarów, ale również absolwenci i studenci ostatnich lat studiów, którzy zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Studenci, którzy bardzo dobrze znają język niemiecki (lub angielski) i chcą się rozwijać w jednym z obszarów: HR, finanse i księgowość, real estate lub IT mają szansę na płatny staż w firmie. Trwa on ok. 3 miesięcy przy wymiarze min. 30 godzin tygodniowo, a grafik dostosowany jest zawsze do dyspozycyjności stażysty. Najlepszym stażystom oferowane jest stałe zatrudnienie.

Kandydaci z doświadczeniem mają szansę objęcia stanowisk specjalistów, ekspertów lub menedżerów. Najczęściej są to kandydaci, którzy posiadają doświadczenie w sektorze SSC/BPO i znają specyfikę pracy w takim środowisku. Firma chętnie wspiera też kobiety, które wracają na rynek pracy po dłuższej przerwie zawodowej.