Trzy spółki portowe na liście ważnych podmiotów dla obronności

20 listopada 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Tomasz Modzelewski

Do listy podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla Polski dołączyły dwie portowe straże i przedsiębiorstwo usług portowych z Gdańska. W zestawieniu figurują obok firm zajmujących się nawigacją wykorzystywaną przez wojsko, spadochronami, transporterami opancerzonymi oraz sprzętem potrzebnym armii, jak baterie czy akumulatory.Lista takich przedsiębiorstw nie jest stała. Ostatnia wersja została przyjęta jesienią 2019 r., a weszła w życie w tym miesiącu. I w tej właśnie aktualnej wersji pojawiły się trzy gdańskie podmioty portowe.

Trzy nowe firmy z Gdańska ważne dla państwa- Ministerstwo zwróciło się do nas z zapytaniem, czy wyrażamy zgodę - usłyszeliśmy w spółce Straż Ochrony Portu Gdańsk, która należy do Zarządu Portu Morskiego Gdańsk SA. - Zarząd taką zgodę wyraził.
Rezerwa, druga firma, która trafiła na listę, zajmuje się różnymi pracami, od utrzymania zieleni zaczynając, a na odśnieżaniu dachów kończąc, ale także przeładunkami, robotami ziemnymi i remontami torów. Przedsiębiorstwo jest związane z gospodarką morską jako spółka zależna gdańskiego portu.

Trzecią, nową na liście firmą, jest Portowa Straż Pożarna "Florian" w Gdańsku.

- To nobilitacja i prestiż, że ktoś zauważył nasz rozwój i powiedział "weźmy tę spółkę" - mówi zastępca dyrektora Karol Madej. - Posiadamy umowę na zabezpieczenie operacyjne i prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów administrowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ale jako portowa straż "Florian" jesteśmy niezależną spółką. To nas wyróżnia od innych straży - dodaje.

Lista firm najważniejszych dla państwaNa liście umieszczona może być każda firma, która działa w dużej skali i jest związana z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, portami morskimi, lotniskami, paliwami i obrotem specjalnym (który podlega ograniczeniom), ale także telewizją oraz usługami pocztowymi albo telekomunikacyjnymi. W praktyce chodzi o to, aby w sytuacji kryzysowej, do stanu "W" włącznie, struktury państwa mogły dzięki nim dalej funkcjonować.

Procedura wpisywania na listę trwa kilka miesięcy, a wszystkie firmy znajdują się teraz pod wspólnym szyldem szczególnego znaczenia gospodarczo-obronnego. Przekrój jest więc spory: od stoczni, przez przedsiębiorstwo, które produkuje pojazdy m.in. dla wojska, po firmę AM Technologies, zajmującą się m.in. rozpoznaniem radioelektronicznym i współpracującą z Marynarką Wojenną RP. W poszczególnych przypadkach "nadzorcami" są konkretne resorty.

Obecni na liście mają obowiązki oraz przywilejeCo w praktyce oznacza umieszczenie w spisie? Zgodnie z prawem wszystkich obowiązuje lista ewentualnych zadań, do których trzeba się włączyć w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, a także w ostateczności, podczas wojny. Prace mogą być zlecone nie tylko na rzecz Wojska Polskiego, ale również innych sojuszniczych armii, a być związane z mobilizacją gospodarczą albo i szkoleniem.

Dodajmy, że lista nie jest "wymysłem" obecnych władz. W tym roku została zaktualizowana i poszerzona o kolejne firmy. Rozporządzenie zostało wprowadzone w 2015 r. Wśród dziesiątek przedsiębiorstw znalazły się na niej np. Stocznia Marynarki Wojennej SA w upadłości likwidacyjnej w Gdyni (według ówczesnej nazwy), Stocznia Remontowa Nauta SA w Gdyni, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni, Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Wcześniej, przed 2015 r., też obowiązywało analogicznie rozporządzenie.

Z drugiej strony wpisanie na listę może oznaczać dodatkowe pieniądze. Za obowiązkami idą bowiem środki pochodzące z budżetu państwa (choć część prac z założenia ma być finansowania "ze środków własnych przedsiębiorcy").

- Musimy myśleć, żeby zachować nasz sprzęt w odpowiednim stanie, ale faktycznie możemy starać się o to, aby minister wspomógł nas finansowo w utrzymaniu pełnej gotowości bojowej sprzętu - mówi zastępca dyrektora "Floriana".
Ta straż oprócz operacyjnego i prewencyjnego zabezpieczenia portu posiada również autoryzowany serwis sprzętu pożarniczego, który serwisuje w budynkach oraz na statkach. Zajmuje się także szkoleniami dla marynarzy w ramach ośrodka kształcenia i doskonalenia zawodowego i posiada poligon pożarowy.

- Dzięki temu, że się tak rozwijamy, zostaliśmy zauważeni i wpisani na tę listę - dodaje Karol Madej.
Czym zajmuje się firma/instytucja, w której pracujesz?
41%

zajmujemy się sprawami ważnymi dla całego państwa

24%

świadczymy ważne usługi dla ludności

35%

robimy rzeczy, które nie mają kluczowego znaczenia dla państwa i ludności

zakończona

łącznie głosów: 96