Unikatowy kierunek studiów - produkcja leków i kosmetyków. GUMed współpracuje z Polpharmą

7 lipca 2017 (artykuł sprzed 4 lat)
Ewa Palińska

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny - to nowa propozycja dla studentów od Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. O nowy kierunek uczelnia wzbogaci się już od przyszłego roku akademickiego. Będą to dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Zapisy już trwają. W piątek GUMed podpisał w tej sprawie umowę z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma S.A.Choć studia łączące teorię z praktyką wpisują się w założenia reformy szkolnictwa wyższego, Gdański Uniwersytet Medyczny jest pierwszą polską uczelnią, która zdecydowała się na ich uruchomienie. Podobną ścieżkę edukacyjną prowadzą tymczasem od wielu lat uczelnie w krajach skandynawskich i zachodniej Europie, osiągając wysokie wskaźniki innowacyjności gospodarki.

- Chcąc jak najlepiej dopasować oferowane kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, Gdański Uniwersytet Medyczny wciąż rozszerza swoją ofertę edukacyjną - mówi prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Studia o profilu praktycznym to szansa dla studentów GUMed na szybkie znalezienie dobrej pracy, w szybko rozwijającej się branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Przez pryzmat dzisiejszej inicjatywy widzimy też rolę naszej uczelni w rozwoju polskiego przemysłu. Zwiększenie udziału pracowników naukowych w sferze gospodarczej wzmacnia innowacyjność oraz konkurencyjność - dodaje.
W spotkaniu, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie umów oraz listu intencyjnego, udział wzięli m.in.:  prof Marcin Gruchała - rektor GUMed, Marek Langowski - kanclerz GUMed, prof. Michał Markuszewski - dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, Bożenna Kozakiewicz - wiceprezes Zarządu Polpharma SA oraz Tomasz Moys - wiceprezes Zarządu Polpharma SA. Więcej zdjęć (18)

W spotkaniu, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie umów oraz listu intencyjnego, udział wzięli m.in.: prof Marcin Gruchała - rektor GUMed, Marek Langowski - kanclerz GUMed, prof. Michał Markuszewski - dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, Bożenna Kozakiewicz - wiceprezes Zarządu Polpharma SA oraz Tomasz Moys - wiceprezes Zarządu Polpharma SA.

Edyta Steć/Trójmiasto.pl

W spotkaniu, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie umów oraz listu intencyjnego, udział wzięli m.in.: prof Marcin Gruchała - rektor GUMed, Marek Langowski - kanclerz GUMed, prof. Michał Markuszewski - dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, Bożenna Kozakiewicz - wiceprezes Zarządu Polpharma SA oraz Tomasz Moys - wiceprezes Zarządu Polpharma SA.

Edyta Steć/Trójmiasto.pl

Profesjonalni wykładowcy z Polpharmy, staż w laboratoriach

Studia na nowym kierunku zostaną oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łącząc edukację teoretyczną z praktyką przemysłową. Ich absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

Zajęcia będą się odbywały w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, przy czym przedmioty praktyczne wykładane będą przez profesjonalistów zatrudnionych na co dzień w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Dodatkowo na każdego studenta tego kierunku czeka 9-tygodniowy staż w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy. Studenci będą mieli zatem sposobność poznać najnowsze technologie i nauczyć się pracy ze sprzętem światowej klasy.

- Cieszymy się, że będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem ze studentami - mówi Tomasz Moys, wiceprezes Zarządu Polpharmy, odpowiedzialny za obszar operacji przemysłowych. - Podpisanie tej umowy pokazuje całościową filozofię i systemowe podejście Polpharmy do edukacji praktycznej na różnych poziomach kształcenia. Wcześniej, na poziomie szkoły średniej, utworzyliśmy klasę dualną o specjalności technik analityk wspólnie z Technikum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. W ramach tego modelu łączymy zajęcia teoretyczne w szkole wraz z praktyczną nauką, która odbywa się w laboratoriach Polpharmy - dodaje.
Studenci nowego kierunku będą mogli rozwinąć swoją wiedzę chemiczno-biologiczną z naciskiem na praktyczne metody wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, a także kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu. Wśród wykładanych przedmiotów znajdą się m.in. technologia formulacji, analiza leków i kosmetyków, biotechnologia, farmakologia i toksykologia, prawodawstwo, badania przedrejestracyjne i transfer technologii oraz dobra praktyka wytwarzania i dystrybucji. Wykładowcami - poza ekspertami z uczelni - będzie 24 pracowników Polpharmy.

- To dla nas ważny dzień także dlatego, że dzięki studiom uruchomionym wraz z naszym wieloletnim partnerem - Gdańskim Uniwersytetem Medycznym - będziemy mogli pozyskać nowych pracowników, dobrze dopasowanych do naszych oczekiwań. Już na początku swojej drogi zawodowej będą mieli oni wyższe umiejętności, będą lepiej przystosowani do zawodu oraz ukierunkowani na konkretne i praktyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym - dodaje Bożenna Kozakiewicz, wiceprezes Zarządu Polpharmy odpowiedzialna za badania i rozwój.
Dla absolwentów kierunków związanych z biologią, chemią, fizyką lub medycyną

Studia na kierunku Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny rozpoczną się 1 października br., od nauki przedmiotów teoretycznych. Pierwsze zajęcia praktyczne przewidziano na luty 2018 roku. Oferta jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach związanych z biologią, chemią, fizyką lub medycyną. Informacje na temat programu nauczania oraz szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się na stronie internetowej GUMedu.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Polpharma podpisały również umowę o partnerskiej współpracy w zakresie prac usługowych o charakterze analityczno-technologicznym, zacieśniając tym samym relacje na linii biznes - nauka.

Zobacz spot promujący ofertę edukacyjną GUMed

Jakie masz wykształcenie?
3%

podstawowe

0%

gimnazjalne

2%

zasadnicze zawodowe

23%

średnie

72%

wyższe

zakończona

łącznie głosów: 318