W rafinerii rozpoczęły się prace przy inwestycji wartej 2,3 mld zł

7 kwietnia 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
erka

W gdańskiej rafinerii ruszyły prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA. Rozpoczęto umacnianie gruntu czyli palowanie pod instalację produkcji wodoru oraz prace na terenie budowy kompleksu koksowania, w ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania i odsiarczania benzyny. Prowadzone są prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców oraz teren pod budowę zbiorników.Na terenie rafinerii pracuje obecnie ponad stu pracowników z takich polskich firm jak Przembud Gdańsk, P.R.I. Centrum i Lotos Serwis. Wkrótce pracę rozpoczną kolejne polskie spółki: Mostostal Zabrze i Elektromontaż Gdańsk. W szczycie prac przy Projekcie EFRA (w 2017 roku) pracować będzie do 2 tys. pracowników pochodzących w przeważającej większości z polskich firm.

Cały zakres realizacji Projektu EFRA został podzielony na siedem obszarów realizacyjnych, obejmujących 30 obiektów inwestycyjnych. W skład tych siedmiu obszarów wchodzą zarówno przyszłe instalacje, jak i mniejsze obiekty niezbędne dla funkcjonowania całej rafinerii po zakończeniu inwestycji. Teraz prowadzone są zaawansowane prace ziemne przy kompleksie koksowania i instalacji produkcji wodoru. To kluczowe dla całego projektu instalacje. Dzięki realizacji Projektu EFRA Lotos powinien zwiększyć marżę rafineryjną o ok. 2 dolary na baryłkę.

- Ten projekt daje szereg wymiernych i przekładających się na inne obszary korzyści dla polskiej gospodarki. Nie tylko wzmacnia nas, polską rafinerię, na zmiany koniunktury na światowym rynku ropy. Daje bowiem gwarancję elastycznego i efektywnego przerobu. Wprowadza na rynek dodatkowe ilości wysokiej jakości produktów naftowych. Wreszcie wprowadza do rafinerii nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, budując potencjał polskiego przemysłu. Te technologie stanowią dla naszych inżynierów swoistą bazę do dalszych innowacyjnych i racjonalizatorskich rozwiązań, z których korzystać będą inne polskie firmy w ramach planu reindustrializacji - mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.
Rozpoczęte teraz prace budowlane, w zależności od specyfiki danej inwestycji czy zadania, będą prowadzone od kilku tygodni do kilku miesięcy. Cała inwestycja ma być oddana do rozruchu w 2018 roku.

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy. Nowe instalacje Projektu EFRA umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Dzięki realizacji Projektu EFRA (wartego 2,3 mld zł) zakład Lotosu w Gdańsku stanie się najnowocześniejszą rafinerią w UE. Z produkcji wyeliminowany zostanie niskomarżowy i nieekologiczny ciężki olej opałowy. W jego miejsce Lotos będzie w stanie wyprodukować rocznie nawet 900 tys. ton dodatkowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego.

erka