Więcej ropy, paliw i kontenerów. Duży wzrost przeładunków w Porcie Gdynia

10 czerwca 2021, 9:00
VIK

Port Gdynia zakończył pierwsze pięć miesięcy 2021 r. ze wzrostem na poziomie 8,2 proc. Więcej przeładowano węgla, drobnicy oraz kontenerów, ale przede wszystkim ropy i przetworów naftowych. A większe przeładunki możliwe są dzięki nowym inwestycjom.W analizowanym okresie (od stycznia do maja) Port Gdynia notuje wzrost przede wszystkim w grupie towarowej ropa i przetwory naftowe, czyli więcej o 80,2 proc. rok do roku (a w samym maju 104,5 proc.). Przeładowano też więcej węgla (wzrost o 3,6 proc. r/r), drobnicy (wzrost o 12,9 proc. r/r), z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów o 12,6 proc. r/r.

Firmy kooperujące z gdyńskim portem dostrzegają potencjał, co przekłada się na inwestycje w infrastrukturę. W ostatnim czasie Baza Paliw w gdyńskim Dębogórzu, połączona bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki - każdy o pojemności 32 tys. ton. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m sześc. Planowana modernizacja dotyczy m.in. rozbudowy bocznicy kolejowej, w tym budowy dwóch nowych torów o długości ok. 1 km każdy wraz z rozjazdami, oraz budowy dwóch stanowisk do załadunku cystern kolejowych z układem pomiarowym i pełną automatyką. W planach na kolejne lata jest dalsza rozbudowa Bazy Paliw w Dębogórzu o następne trzy zbiorniki.


- Planujemy utrzymanie aktualnego tempa na kolejne miesiące pomimo szeregu realizowanych obecnie zadań remontowo-inwestycyjnych w bazie - mówi Michał Drzazga, kierownik bazy PERN w Dębogórzu.
Dzięki komplementarnym inwestycjom prowadzonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz PERN - Port Gdynia stał się istotną lokalizacją na tym rynku w obrębie basenu Morza Bałtyckiego, a Baza Paliw na zapleczu Portu stale umacnia swoja pozycję największego, niezależnego morskiego hubu paliwowego w tym regionie.

Port Gdynia to też węzeł bazowy sieci TEN-T, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej, wpisując się m.in. w ideę Inicjatywy Trójmorza oraz założenia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej.


- Port stanowi ważny element sieci TEN-T, a poprzez swoje działania w zakresie zwiększenia przepustowości i integracji z transportem kolejowym wpływa na wzrost integracji międzynarodowych łańcuchów dostaw. Należy także podkreślić potencjał portu w zakresie współpracy przy realizacji tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku - położenie portu pozwala na skrócenie czasu przewozu ładunków transportem kolejowym z Azji, m.in. do Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich. Z punktu widzenia ograniczenia negatywnego oddziaływania systemu transportowego na środowisko pozytywnie należy ocenić także dążenie do zwiększenia udziału transportu kolejowego w obsłudze Portu Gdynia - mówi dr Grzegorz Krawczyk, Katedra Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Inwestycje w kolej doskonale wpisują się w strategię Green Port - jeden pociąg zastępuje kilkadziesiąt ciężarówek, zwiększając emisyjność transportu z i do portu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r. nie mniej niż 40 proc. towarów w porcie obsługiwana będzie koleją. Temu służy m.in. inwestycja PKP PLK 1,53 mld zł, która zwiększy przepustowości połączeń kolejowych, skróci czas obsługi ładunków oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów.

VIK

Opinie wybrane


wszystkie opinie (60)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.