Wniosek w sprawie fuzji Lotos-Orlen trafił do Komisji Europejskiej

3 grudnia 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Robert Kiewlicz

Do Komisji Europejskiej trafiła pierwsza wersja wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos przez PKN Orlen. Zgodnie z założeniami harmonogramu dotyczącego fuzji uzyskanie zgody Komisji ma nastąpić do połowy 2019 r.W wersji roboczej wniosku wyszczególniono i szczegółowo opisano obszary działalności obu spółek, które będą istotne z punktu widzenia konkurencyjności na europejskich rynkach. Przedstawiono również wstępne propozycje środków zaradczych, wynikających z wysokiej koncentracji w obszarach działalności, gdzie Grupa Orlen i Lotos są obecne.

Formalne postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie koncentracji rozpocznie się po złożeniu  przez PKN Orlen ostatecznego wniosku. To będzie uzależnione od przebiegu negocjacji z Komisją, natomiast zgodnie z założeniami harmonogramu Orlen liczy na uzyskanie zgody Komisji do połowy 2019 roku.

- Fuzja ma bardzo duże znaczenie zarówno dla obu firm, jak i polskiej gospodarki, dlatego sprawne przeprowadzenie procesu przejęcia Grupy Lotos to dla nas priorytet. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, klimat rozmów jest dobry. Intensywnie pracujemy, aby utrzymać zakładany harmonogram transakcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przekazaliśmy kluczowe dokumenty w tym procesie. Stanowią one podstawę do wypracowania, wspólnie z Komisją Europejską, finalnej wersji wniosku. Będą w nim precyzyjnie określone warunki, na bazie których będziemy mogli zrealizować tę transakcję. Kontynuujemy proces prenotyfikacyjny i rozpoczynamy najważniejszy etap rozmów z Komisją - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

PKN Orlen przejmie 100 proc. LotosuPrzypomnijmy, że od kwietnia 2018 roku PKN Orlen prowadzi analizę kondycji Grupy Lotos. Tzw. proces due diligence związany jest z wcześniejszym podpisaniem listu intencyjnego przez Orlen i Skarb Państwa z zamiarem nabycia gdańskiego koncernu.

W listopadzie 2018 Orlen poinformował, że chce docelowo przejąć 100 proc. akcji Grupy Lotos. W pierwszej fazie ma dojść do wykupu 32,9 proc. akcji Lotosu od Skarbu Państwa. Później nastąpić ma ogłoszenie wezwania na 66 proc. kapitału, a ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie wymiany akcji i objęcie przez Orlen 100 proc. Wcześniej informowano jedynie, że nastąpi przejęcie większościowego pakietu akcji, czyli 66 proc.

Synergia to większy potencjał dla rozwoju?Zgodnie z założeniami, celem połączenia obydwu spółek ma być stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe.

- Trwający proces jest korzystny nie tylko dla obu spółek, ale całej polskiej gospodarki. Synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą potencjał połączonego koncernu w wielu obszarach działalności. To umożliwi dalszą, znaczącą ekspansję zarówno w kraju, regionie jak i w perspektywie globalnej. Dodatkowo połączony koncern zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza w sytuacji niekorzystnej koniunktury na rynku. Wspólne zakupy pozwolą nie tylko obniżyć ceny sprowadzanego surowca, ale również otworzyć się w większym stopniu na inne regiony świata - informuje PKN Orlen.
Czy Orlen powinien przejąć Lotos?
12%

tak, to bardzo dobra koncepcja. Powinna być zrealizowana już dawno temu

15%

może to i dobre w skali krajowej, ale na pewno zaszkodzi lokalnej gospodarce

73%

na rynku powinny pozostać dwa niezależne koncerny. Lepiej dla konkurencji i klientów

zakończona

łącznie głosów: 1071