stat

Wzrost przeładunków w Porcie Gdynia. Więcej węgla, ropy i nowa obrotnica

11 stycznia 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
VIK

W Porcie Gdynia w ub. roku przeładowano rekordowe ponad 21 mln ton ładunków. Aż o 40 proc. wzrosły przeładunki węgla, koksu, ropy i ropopochodnych, więcej było też kontenerów i drobnicy. W najbliższych latach jest szansa na jeszcze lepsze wyniki, ponieważ rozpoczęto prace przy nowej obrotnicy i otrzymano pozwolenie na poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu. Obie inwestycje zwiększą dostępność portu.Rekordowe 21,2 mln ton ładunków to prawie o 9 procent więcej niż w roku 2016. Wśród masy ładunków przeładowywanych w gdyńskim porcie na szczególną uwagę zasługuje ponad 40 procent więcej węgla i koksu oraz prawie 40 procent więcej ropy i ropopochodnych w porównaniu do 2016 roku. W 2017 roku w Porcie Gdynia przeładowano także więcej kontenerów, rudy i drewna oraz drobnicy.

- Znakomite wyniki przeładunkowe, jakie osiągnęliśmy za rok 2017 najlepiej świadczą o doskonałej kondycji Portu Gdynia - podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. - Osiągnięty rekord przeładunkowy to efekt dobrej obsługi statków zawijających do gdyńskich portowych terminali i racjonalnego działania menedżerów oraz efektywnej pracy gdyńskich dokerów. Mam nadzieję, iż rok 2018 będzie równie udany, tym bardziej, iż rozpoczęliśmy budowę nowej portowej obrotnicy, która ułatwi przyjmowanie wielkich oceanicznych statków. Kolejna inwestycja, która przyczyni się do jeszcze lepszej pozycji Portu Gdynia wśród polskich portów morskich to rozpoczęta już budowa nowego publicznego terminalu promowego.
Czytaj też: Rusza budowa terminalu promowego w Gdyni

Od ponad miesiąca trwają prace przy nowej obrotnicy. Obrotnica to miejsce w porcie, które pozwala, aby statek mógł się obrócić. Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie parametrów nawigacyjnych umożliwiających zawijanie do Portu Gdynia dużych statków kontenerowych. Istniejące obrotnice, w zależności od przyjętych współczynników bezpieczeństwa, pozwalają na zawijanie do portu statków o długości 300-330 metrów. Po powiększeniu obrotnicy nr 2 wielkości te wzrosną do 370-400 metrów.

Pierwszym konkretnym krokiem było wydobycie różnego rodzaju tzw. ferromagnetyków w liczbie ponad tysiąca sztuk. Obecnie trwają już prace rozbiórkowe, polegające na demontażu płyt umocnienia dna stanowiska prób na uwięzi przy Nabrzeżu Gościnnym, które rozpoczęły się 27 listopada ub. roku. Prace wykonywane są pod wodą przez sześciu nurków, którym w krótkim okresie czasu udało się wydobyć 140 płyt umocnienia dna. Masa jednej takiej płyty mieści się w granicach około 10 ton. Łącznie w tym czasie wydobyto płyty o całkowitej masie około 1400 ton.

Prowadzone są również prace rozbiórkowe na powierzchni, które zostały zrealizowane w ponad 30 procentach. Zdemontowano już oczep żelbetowy, polery i drabinki oraz odbojnice. W najbliższym miesiącu będą wyrywane pale żelbetowe. Pierwsza skrzynia z rozbieranego Pirsu III (Nabrzeże Gościnne) zostanie wyjęta w styczniu 2018 roku. Są to obiekty o imponujących wymiarach - jedna skrzynia ma ponad 9 metrów wysokości i podstawę o wymiarach 18,5 na 6 metrów. Łącznie zostanie usuniętych 13 skrzyń. Trzy skrzynie, z powodu złego stanu technicznego, będą zutylizowane, natomiast pozostałych 10 zostanie wykorzystanych do dalszych inwestycji planowanych przez Port Gdynia.

Dobiegają też końca prace nad projektowaniem zabezpieczenia nabrzeży: Norweskiego, Włoskiego i Słowackiego - po zakończeniu prac budowlanych w obrębie nabrzeży rozpocznie się proces pogłębiania portowych basenów. Na początku roku ZMPG poinformował też, że uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Obrony Narodowej na poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu z dotychczasowych 100 metrów do 140 metrów.

VIK