ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

4 grudnia 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
erka

W III kwartale 2019 roku oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku przeprowadziły 9 tys. kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 700 przypadkach, a zakwestionowane zasiłki wyniosły prawie pół miliona złotych.Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich - dotyczącą prawidłowości ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie czy bierze udział w maratonie. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.

W minionym kwartale pomorskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem wykorzystywania zwolnień lekarskich 2,1 tys. osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 176 z nich. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku tych kontroli wyniosła 402,5 tys., podczas gdy w pierwszym kwartale było to prawie 247,3 tys. Co ważne, taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. 

Od lipca do września 2019 roku w woj. pomorskim lekarze orzecznicy ZUS wydali 6,9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 588 osób uznanych za zdolne do pracy i zwolnienia skrócone łącznie o 3390 dni. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 251,7 tys. zł.
Czy zdarzyło ci się brać "lewe" zwolnienia lekarskie?
8%

tak, traktuję to jako dodatkowy, płatny urlop

13%

tak, jednak tylko w szczególnych przypadkach

79%

nie, to przecież oszustwo i nie wolno tego robić

zakończona

łącznie głosów: 1175

erka