Zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca? Mamy dziurę w przepisach, ale się należy

21 maja 2020, 11:10
Wioletta Kakowska-Mehring

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej twierdzi, że zasiłek opiekuńczy dla wszystkich rodziców jest przedłużony do 14 czerwca. Taki komunikat wysłał też kilka dni temu ZUS. Z kolei według podpisanej właśnie Tarczy antykryzysowej 3.0 należy się tylko rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Okazuje się, że rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą. Resort rodziny dziś podtrzymuje swoją interpretację, ale jakoś trzeba będzie skorygować powstały błąd.Jak pokazują ostatnie tygodnie, pośpiech nie służy stanowieniu prawa i nie ma się co tłumaczyć dynamiczną sytuacją w związku z pandemią. Pod koniec kwietnia głośno było o zwolnieniach z ZUS, które według zapowiedzi rządu miały obowiązywać wszystkich przedsiębiorców samozatrudnionych (bez limitu przychodu), a potem okazało się, że w ustawie, którą podpisał prezydent, były ograniczenia. Tego już nie korygowano. Jednak sprawa zasiłków jest bardziej... delikatna i dotyczy większej grupy obywateli, więc można się spodziewać korekty.

Zasiłek opiekuńczy do 14 czerwcaRozporządzenie sprzeczne z ustawąGdzie powstał problem? Otóż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie przepisów dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal ma przysługiwać rodzicom dzieci w wieku do ósmego roku życia oraz opiekunom dzieci do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności, i do 18 lat w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 14 czerwca 2020 r. Tej treści informację kilka dni temu potwierdził ZUS.

Niestety co innego mówi podpisana później Tarcza antykryzysowa 3.0, a dokładnie artykuł 46 tej ustawy.

- ...w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni - czytamy w ustawie.
Niestety takie brzmienie przepisu oznacza, że z treści zniknęło m.in. odniesienie do opieki nad dzieckiem do lat ośmiu. Nieoficjalnie mówi się, że pierwotnie zakładano taką zmianę, potem się z niej wycofano, ale... zapomniano skorygować cytowany wyżej artykuł.

Resort twierdzi, że zasiłek należy się też opiekunom dzieci do ósmego roku życiaCo teraz? Według najnowszego komunikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zasiłek obowiązuje według wersji z rozporządzenia, czyli należy się wszystkim rodzicom, i opiekunom dzieci do lat ośmiu, i opiekunom osób niepełnosprawnych, na dotychczasowych zasadach. Resort przypomniał, że prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłużone do 14 czerwca br.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, jak również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz również w przypadku, gdy ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS - informuje MRPiPS.
Niezależnie od tej interpretacji ustawę będzie trzeba jakoś skorygować. Pytanie tylko, w jakim trybie, skoro Sejm ma się zebrać po 14 czerwca. Jak podpowiadają urzędnicy ZUS, ostatecznie zawsze można skorzystać z limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach, czyli przepisach, które stosowane są od dawna i nie mają nic wspólnego z tarczami antykryzysowymi.

Mogłeś jeszcze nie czytać