Znów opóźnienie w realizacji projektu EFRA

1 listopada 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz

Projekt EFRA z kolejnym opóźnieniem. Uruchomienie instalacji powinno nastąpić do końca maja 2019 roku, a efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu, pojawią się w wynikach finansowych Lotosu w czwartym kwartale 2019 roku. To już trzeci raz, kiedy Grupa Lotos informuje o opóźnieniach w realizacji swojej największej, w ostatnich latach, inwestycji. Pierwotnie instalacje projektu EFRA miały działać w drugim kwartale 2018.- Zakończono właśnie rozmowy, których efektem jest uzgodnienie treści projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji projektu EFRA, zawartej pomiędzy spółką zależną Grupy Lotos, Lotos Asfalt oraz Kinetics Technology (głównym wykonawcą projektu EFRA) - poinformował Lotos.
Spółka KT przedstawiła ofertę zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach. Chodzi o nowy termin uzyskania statusu gotowości do uruchamiania instalacji opóźnionego koksowania - DCU. Według nowych ustaleń powinno to nastąpić do końca maja 2019 roku. Pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA, pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych Lotosu w czwartym kwartale 2019 roku. Nie zmieni się natomiast całkowity budżet inwestycji.

Kluczowa inwestycja Lotosu opóźnionaTo już trzeci raz kiedy dowiadujemy się o opóźnieniach jednej z kluczowych inwestycji Lotosu. W styczniu 2018 roku spółka poinformowała, że inwestycja nie zakończy się w terminie. Jednocześnie spółka twierdziła, że przesunięcie w czasie zakończenia projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżącą kondycję finansową Lotosu. Lotos nie podał wówczas, jak duże jest opóźnienie i jaki jest przewidywany termin zakończenia prac.

W lipcu 2018 roku zarząd Grupy Lotos oszacował, że efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu, będą widoczne w wynikach Lotosu nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku. Spółka podkreślała jednocześnie, że opóźnienia powstały z przyczyn od niej niezależnych. Problemy z zakończeniem inwestycji ma włoska firma Kinetics Technology.

Miliardowa inwestycja w gdańskiej rafineriiProjekt EFRA (Efektywna Rafinacja) jest kluczowym projektem inwestycyjnym Grupy Lotos i kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i dopełnieniem konfiguracji pogłębionego przerobu ropy naftowej osiągniętej w ramach Programu 10+. Głównym celem projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy. Nowe instalacje projektu EFRA umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych.

Dzięki realizacji projektu (wartego 2,3 mld zł) zakład Lotosu w Gdańsku ma stać się najnowocześniejszą rafinerią w Unii Europejskiej. Z produkcji wyeliminowany zostanie niskomarżowy i nieekologiczny ciężki olej opałowy. W jego miejsce Lotos będzie w stanie wyprodukować rocznie nawet 900 tys. ton dodatkowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego. Powstanie również nowy produkt - koks naftowy.

Na 30 września 2018 roku całkowity postęp prac projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 96,3 proc.