Zodiak II dla Urzędu Morskiego w Gdyni zwodowany

26 lipca 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
VIK

Jednostki zastąpią statki hydrograficzne Zodiak i Planeta, przekazane do eksploatacji w 1982 roku.


W Remontowa Shipbuilding zwodowano pierwszy z dwóch statków wielozadaniowych zamówionych przez Urząd Morski w Szczecinie. Po zakończeniu budowy Zodiak II eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni.Umowę na wykonanie projektu i budowę dwóch wielozadaniowych jednostek dla administracji morskiej podpisano na początku marca ub. roku. Wartość tego kontraktu to ponad 213 mln zł. Inwestycja w 85 proc. jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednostki wejdą do eksploatacji w połowie 2020 roku.

Budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Stocznia ze Szczecina zbuduje lodołamacze dla GdańskaStatki o długości 60 m, szerokości 12,8 m i zanurzeniu 3,5 m będą osiągać prędkość 13 w. Będą posiadały spalinowo-elektryczny system napędu, pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych funkcji. Będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Jednostki zastąpią statki hydrograficzne Zodiak i Planeta, przekazane do eksploatacji w 1982 roku, a budowane także przez Remontową Shipbuilding, która wówczas była Stocznia Północną.

To niejedyny kontrakt Remontowa Shipbuilding realizowany dla instytucji ze Szczecina. Również w marcu ub. roku Stocznia podpisała kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie i dostawę dwóch lodołamaczy liniowych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość tego kontraktu to 30,2 mln zł.

VIK