stat

Zostań laureatem Gryfa Gospodarczego 2017

16 marca 2017, 15:25
VIK

Już tylko do poniedziałku 10 kwietnia Pomorska Rada Przedsiębiorczości przyjmuje zgłoszenia do osiemnastej edycji najważniejszego konkursu gospodarczego na Pomorzu. Twoja firma ma już ugruntowaną pozycję na rynku? Czas sięgnąć po Gryfa Gospodarczego.Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio, czyli poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, doradzająca marszałkowi Pomorza przy wspieraniu przedsiębiorczości. Rada, jako ciało doradcze, skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. Konkurs główny rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo.

Do tego - w ramach osobnej kategorii - wręczany jest Gryf Medialny. O tym, kto go otrzyma, decydują czytelnicy, radiosłuchacze i telewidzowie. W tym roku znów współdecydować będą także czytelnicy Trojmiasto.pl. Laureat będzie wybierany z listy firm, które przejdą do finału. Ścisłą czołówkę wybierze kapituła konkursu. Potem rozpoczniemy plebiscyt na naszych stronach. W ubiegłym roku - m.in. dzięki głosom naszych czytelników - Gryf Medialny przypadł firmie Flex, producentowi elektroniki z Tczewa.

Dodatkowo firmy mają szanse na nagrody w kategoriach specjalnych - "Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017" za wdrażanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności wypracowanych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz "Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017" za projekty podnoszące jakość życia.

Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy PRP@pomorskie.eu oraz w formie papierowej do sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, przy ul. Długi Targ 1-7 (Sekretariat, III piętro, pokój 48) lub drogą pocztową na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.gryfgospodarczy.pl.

Gala finałowa odbędzie się jak zwykle w Dworze Artusa w Gdańsku 5 czerwca.

VIK