Związkowcy z Lotosu chcą gwarancji zatrudnienia

8 października 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat Asfalt o zapachu kwiatów. Nowy pomysł Lotosu
Związki zawodowe pracują nad porozumieniem dotyczącym gwarancji dla pracowników sektora naftowego w związku z przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen. Więcej zdjęć (1)

Związki zawodowe pracują nad porozumieniem dotyczącym gwarancji dla pracowników sektora naftowego w związku z przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen.

mat.prasowe

Związki zawodowe pracują nad porozumieniem dotyczącym gwarancji dla pracowników sektora naftowego w związku z przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen.

mat.prasowe

Gwarancje zatrudnienia na najbliższe 15 lat, utrzymanie Układu Zbiorowego, warunki świadczeń socjalnych, opieki medycznej, waloryzacji płac, plany rozwojowe sektora naftowego czy wypłatę jednorazowej gratyfikacji pracownikom przewiduje Pakiet Gwarancji, który przedstawiły związki zawodowe działające w spółkach Grupy Lotos zarządowi PKN Orlen. Pierwsze rozmowy odbyły się już pod koniec sierpnia. Kolejne w najbliższych miesiącach.Jeszcze w czerwcu 2019 roku przedstawiciele dziewięciu organizacji związkowych uzgodnili treść zapisów porozumienia dotyczącego gwarancji dla pracowników sektora naftowego w związku z przygotowywaną konsolidacją Grupy Lotos i PKN Orlen. Pakietu nie podpisała NSZZ Solidarność Grupy Lotos SA, choć poszczególne organizacje Solidarności z Petrobalticu i zakładów Lotosu na południu Polski uczestniczą w negocjacjach.

Jak się dowiedzieliśmy, dotychczas nie zapadły żadne uzgodnienia ze związkami zawodowymi, co do zakresu i warunków pakietu gwarancji dla pracowników objętych środkami zaradczymi, w związku z połączeniem Grupy Lotos z PKN Orlen. Do tej pory nie został również wyłoniony zespół negocjacyjny, który będzie odpowiadał za prowadzenie rozmów.

Rozmowy ze związkami zawodowymi w celu uzgodnienia treści porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników objętych środkami zaradczymi, zarówno w GK Lotos, jak i w GK Orlen, planowane są na przełomie roku 2020/2021.

Związki chcą 15 lat gwarancji zatrudnieniaPrezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, wielokrotnie zaznaczał, że nie przewiduje zwolnień grupowych pracowników w związku z konsolidacją. Przedstawiciele związków zawodowych nie do końca wierzą jednak w te zapewnienia. Według nich konsolidacja skutkować może utratą pracy przez nawet 1,3 tys. pracowników Grupy Kapitałowej Lotos.

Wiadomo, że Lotos musi sprzedać dziewięć składów paliw niezależnemu operatorowi logistyki oraz 389 stacji paliw (80 proc.). Ponadto zostaną sprzedane np.: Lotos Paliwa, Lotos Infrastruktura, Lotos Biopaliwa i Lotos Terminale oraz bazy paliwowe w Jaśle, Czechowicach-Dziedzicach, Poznaniu, Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim.

To tylko część warunków, od jakich uzależnia zatwierdzenie transakcji (przejęcia Lotosu przez PKN Orlen) Komisja Europejska.

- W naszej wspólnej opinii negocjowane porozumienie powinno być analogiczne dla pracowników PKN Orlen i Grupy Lotos, obejmować gwarancje zatrudnienia, odnosić się do przyszłych warunków zatrudnienia oraz regulować określone świadczenia lub ich ekwiwalentność - czytamy w stanowisku PKN Orlen przesłanym do redakcji Trojmiasto.pl. - W ramach czekających nas rozmów deklarujemy otwartość na wszystkie racjonalne argumenty, zgłaszane w trakcie negocjacji. Uważamy, że porozumienie musi być oparte na rozwiązaniach pozwalających z jednej strony zabezpieczyć interesy pracowników, a z drugiej strony umożliwić realizację środków zaradczych. Jego treść obejmować powinna kwestie pracownicze, a nie korporacyjne, biznesowe czy zarządcze. Wierzymy, że zostanie ono osiągnięte i każda ze stron będzie usatysfakcjonowana. Chcielibyśmy zaznaczyć, że naszym oczekiwaniem jest także znalezienie takich podmiotów w ramach realizacji środków zaradczych, którzy będą odpowiedzialnymi gwarantami bezpieczeństwa dla pracowników i zostaną również zaakceptowani przez Komisję Europejską.
Pierwsze rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące kierunku dalszych uzgodnień już się odbyły, kolejne spotkania w celu uzgodnienia treści porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników objętych środkami zaradczymi planowane są w najbliższych miesiącach.

Przejęcie Lotosu przez PKN OrlenProces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

W listopadzie 2018 r. Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. Ostateczny wniosek trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Pod koniec września 2019 r. zastosowano procedurę "stop the clock". Orlen otrzymał 8 kwietnia 2020 r. od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania. Dla tej fazy postępowania zastosowana została procedura "Statement of Objections". PKN Orlen złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia 2020 r., na początku maja rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.
Jak oceniasz pakiet gwarancyjny dla pracowników Lotosu?
58%

to niezbędny dokument, powinni walczyć o swoje miejsca pracy

12%

rozumiem motywację, ale czy nie żądają zbyt wiele?

30%

negatywnie, w wielu firmach prywatnych nikt nie traktuje tak pracowników

zakończona

łącznie głosów: 650