stat

Zysk w Lotosie o prawie 300 proc. w górę

27 kwietnia 2017, 7:30
erka

W pierwszym kwartale 2017 roku Lotos wypracował 410,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+287 proc. r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 577 mln zł (+318 proc. r/r).Zadłużenie spółki na dzień 31 marca 2017 r. kształtowało się na poziomie blisko 4,9 mld zł (wzrost o 70 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Udział ropy rosyjskiej w przerobie gdańskiej rafinerii spadł w I kw. br. do poziomu 68 proc.

Dzienne wydobycie spółki Lotos Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w I kw. 2017 r. ok. 25,9 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i było niższe o 14 proc. r/r. W całym I kw. 2017 Lotos Petrobaltic wydobył w sumie ponad 2,3 mln boe (-15 proc. r/r).

Rozpoczęte 3 marca 2017 roku, w ramach zaplanowanego postoju remontowego "Wiosna 2017" prace zakończono zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Ich zakres obejmował wszystkie 54 instalacje gdańskiej rafinerii, 2,5 tys. aparatów i rurociągów, ponad 3,5 tys. sztuk armatury i urządzeń.

Zrealizowany przez Lotos postój był największym tego typu przedsięwzięciem w historii spółki, z uwagi na fakt, że remontowi poddano również wszystkie, wybudowane w latach 2007-11 instalacje Programu 10+. Zrealizowany postój ma zapewnić niezakłóconą pracę rafinerii przez najbliższe minimum 4 lata.

erka