Gdański Standard Ulicy Miejskiej. Przyjęto nowe wytyczne

14 stycznia 2021, 8:00
Krzysztof Koprowski
Mury oporowe, skarpy, ekrany akustyczne, drogi serwisowe i wąskie chodniki. Błędy popełnione na miejskim odcinku Trasy Słowackiego mają się już więcej nie powtórzyć dzięki GSUM. Więcej zdjęć (6)

Mury oporowe, skarpy, ekrany akustyczne, drogi serwisowe i wąskie chodniki. Błędy popełnione na miejskim odcinku Trasy Słowackiego mają się już więcej nie powtórzyć dzięki GSUM.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Mury oporowe, skarpy, ekrany akustyczne, drogi serwisowe i wąskie chodniki. Błędy popełnione na miejskim odcinku Trasy Słowackiego mają się już więcej nie powtórzyć dzięki GSUM.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Po kilku latach pracy oficjalnie zakończono prace nad Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej - dokumentem zawierającym wytyczne w zakresie projektowania nowych i przebudowy istniejących dróg. Dokument został przyjęty zarządzeniem prezydenta Miasta Gdańska i od tej pory obowiązuje w zakresie wszystkich nowych projektów budowlanych oraz w miarę możliwości w projektach będących w toku opracowania.Gdański Standard Ulicy Miejskiej (w skrócie GSUM) to dokument przygotowany przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace nad nim trwały już na etapie sporządzania nowego studium zagospodarowania przestrzennego Gdańska (uchwalonego w kwietniu 2018 r.).

W styczniu 2018 r. pisaliśmy na temat warsztatów towarzyszących opracowaniu dokumentu, zaś we wrześniu 2019 r. zorganizowano kolejną serię spotkań połączoną z prezentacją bardziej uszczegółowionego projektu dokumentu.

W grudniu 2020 r. ostateczna wersja dokumentu bez żadnego rozgłosu, konferencji czy towarzyszącej debaty naukowej została podpisana przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Zgodnie z treścią zarządzenia:
 • GSUM należy stosować do wszystkich nowych niezainicjowanych dotąd projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach bieżącego utrzymania, remontu bądź modernizacji istniejącego zagospodarowania,
 • GSUM stosuje się w miarę możliwości w przypadku projektów budowy lub przebudowy dróg będących w toku,
 • wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta zgodnie z podziałem zawartym w zarządzeniu.

Pełna treść dokumentu znajduje się pod artykułem z podglądem zawartości oraz odnośnikiem do pobrania.

Podział przestrzenny ulic według sąsiedztw. Od góry typy A, B i C. Więcej zdjęć (6)

Podział przestrzenny ulic według sąsiedztw. Od góry typy A, B i C.

mat. BRG

Podział przestrzenny ulic według sąsiedztw. Od góry typy A, B i C.

mat. BRG

Rozwiązania zależne od otoczenia ulicyPrzypomnijmy, że GSUM definiuje formę ulicy odpowiednio do trzech rodzajów tzw. sąsiedztw:
 • Typ A: wzdłuż tych ulic dominuje zwarta zabudowa, a partery wypełnione są lokalami handlowo-usługowymi. Największy priorytet przyznano tu chodnikom wraz z przestrzenią pod gastronomię, następnie należy skupić się na organizacji ruchu rowerowego oraz wydzielonego transportu zbiorowego, a także kształtowaniu zieleni. Najmniejszy wpływ na kształt ulicy powinien mieć ruch samochodowy.
 • Typ B: ulice, wzdłuż których zabudowa jest nieco bardziej urozmaicona, nie zawsze tworzy jednolitą pierzeję, np. wypełniona jest blokami stojącymi bokiem do ulicy. Tutaj kolejność priorytetów jest podobna jak w typie A, ale nie przewiduje się już przestrzeni pod gastronomię, zaś chodniki mają pełnić przede wszystkim funkcję komunikacyjną (ruchu pieszego) i nie muszą stanowić jednocześnie atrakcyjnej przestrzeni publicznej do spędzania wolnego czasu.
 • Typ C: ulice na terenach przemysłowych, rolniczych oraz kompleksów leśnych, bez zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub w bardzo ograniczonej formie. Tutaj wskazano jedynie obowiązek realizacji chodników oraz uwzględnienia infrastruktury rowerowej i transportu zbiorowego.

GSUM narzuca minimalną szerokość chodnika 2 m (nz. al. Havla z chodnikiem o szerokości 1,5 m). Więcej zdjęć (6)

GSUM narzuca minimalną szerokość chodnika 2 m (nz. al. Havla z chodnikiem o szerokości 1,5 m).

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

GSUM narzuca minimalną szerokość chodnika 2 m (nz. al. Havla z chodnikiem o szerokości 1,5 m).

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Uniwersalne zalecenia dla wszystkich ulicPonadto w dokumencie zawarto wiele zaleceń odnoszących się do kształtowania formy ulicy niezależnie od sąsiedztwa, m.in.:
 • minimalna szerokość chodnika to 2 m, zaś w sąsiedztwie A 3 m i więcej,
 • przestrzeń piesza to "pas ruchu" stanowiący nadrzędną strefę względem innych i wymagający ciągłości materiałowej i dostosowania wysokości względem przejazdów,
 • w projektach należy obowiązkowo uwzględniać elementy zieleni,
 • miejsca postojowe należy lokalizować bezpośrednio przy jezdni z dopuszczeniem parkowania równoległego lub pasów postojowych w jezdni,
 • elementy wyposażenia ulicy, tj. chodniki, jezdnia, torowiska itd. powinny być sytuowane w jednej płaszczyźnie, tworząc "podłogę" wnętrza krajobrazowego.

Zgodnie z GSUM pieszy ma mieć zawsze zapewnioną przestrzeń ruchu. Więcej zdjęć (6)

Zgodnie z GSUM pieszy ma mieć zawsze zapewnioną przestrzeń ruchu.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Zgodnie z GSUM pieszy ma mieć zawsze zapewnioną przestrzeń ruchu.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Unikanie przewymiarowanych układów drogowychWarto także odnotować, że w sąsiedztwach A oraz B wskazano:
 • maksymalne odległości między przejściami dla pieszych co 300 m,
 • rezygnację ze stosowania rozległych skrzyżowań z wyspami centralnymi oraz rond o średnicach większych niż 28 m (sąsiedztwo A) i 50 m (sąsiedztwo B),
 • zakaz sytuowania dróg serwisowych, wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów naziemnych od strony dróg publicznych (dopuszczone są wewnątrz kwartału zabudowy, na zapleczu budynku lub pod/nad ziemią).

Zgodnie z GSUM niedopuszczalne jest projektowanie w obszarach śródmiejskich wielkich skrzyżowań z wyspami centralnymi, które tworzą barierę przestrzenną, a jednocześnie zabierają cenny teren. Więcej zdjęć (6)

Zgodnie z GSUM niedopuszczalne jest projektowanie w obszarach śródmiejskich wielkich skrzyżowań z wyspami centralnymi, które tworzą barierę przestrzenną, a jednocześnie zabierają cenny teren.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Zgodnie z GSUM niedopuszczalne jest projektowanie w obszarach śródmiejskich wielkich skrzyżowań z wyspami centralnymi, które tworzą barierę przestrzenną, a jednocześnie zabierają cenny teren.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Studium Programowo-Przestrzenne dla każdej drogiWszystkie zalecenia wynikające z GSUM oraz uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego posłużą do opracowania każdorazowo Studium Programowo-Przestrzennego Ulicy, w którym zawarte zostaną wszystkie wytyczne do projektowania drogi, a w efekcie przełożą się na jej realizację zgodnie z nowym standardem.

Graf decyzyjny procesu projektowego zgodnie z GSUM. Więcej zdjęć (6)

Graf decyzyjny procesu projektowego zgodnie z GSUM.

mat. BRG

Graf decyzyjny procesu projektowego zgodnie z GSUM.

mat. BRGGdański Standard Ulicy Miejskiej - pełna treść dokumentu (PDF, 116 MB)Czy nowe wytyczne zmienią sposób projektowania nowych dróg w Gdańsku?
17%

tak, projektanci wezmą pod uwagę nowe wskazówki

39%

tak, ale pod warunkiem silnego nadzoru ze strony urzędników

9%

nie wiem, trudno mi to ocenić

35%

nie, drogowcy nie potrafią zaprojektować ulic miejskich

zakończona

łącznie głosów: 435

Opinie wybrane


wszystkie opinie (160)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.