Kredyt hipoteczny dla pary. Przed czy po ślubie?

19 września 2021, 10:00
Joanna Puchala
We wspólnocie majątkowej za oszczędności i zobowiązania finansowe małżonkowie odpowiadają solidarnie. W niektórych sytuacjach lepiej sprawdza się rozdzielność majątkowa, np. gdy jedno z małżonków ma niewielki dochód, a para ubiega się o kredyt hipoteczny. Więcej zdjęć (1)

We wspólnocie majątkowej za oszczędności i zobowiązania finansowe małżonkowie odpowiadają solidarnie. W niektórych sytuacjach lepiej sprawdza się rozdzielność majątkowa, np. gdy jedno z małżonków ma niewielki dochód, a para ubiega się o kredyt hipoteczny.

fot. 123rf.com/ vchalup

We wspólnocie majątkowej za oszczędności i zobowiązania finansowe małżonkowie odpowiadają solidarnie. W niektórych sytuacjach lepiej sprawdza się rozdzielność majątkowa, np. gdy jedno z małżonków ma niewielki dochód, a para ubiega się o kredyt hipoteczny.

fot. 123rf.com/ vchalup

Od dnia ślubu w małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy bardziej opłaca się ustanowić rozdzielność majątkową. Może mieć to niebagatelne znaczenie dla wyliczenia zdolności kredytowej, a co za tym idzie możliwości zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.Kwestie finansowe to jeden z obszarów wspólnego życia, który zdecydowanie warto uregulować przed ślubem. Jeśli małżonkowie nie podejmą żadnej decyzji, to automatycznie w ich małżeństwie będzie obowiązywała wspólność majątkowa. Osoby, które chcą zachować odrębny majątek, muszą ustanowić intercyzę. Dokonuje się tego w kancelarii notarialnej.

- Intercyza ma szczególne znaczenie, nie tylko dla relacji między małżonkami czy w kwestii prowadzenia przedsiębiorstwa, ale również w kontekście starania się o kredyt hipoteczny. Wpływa ona bezpośrednio na zdolność kredytową kredytobiorców - mówi Radosław Komoniewski, ekspert ds. finansów osobistych.

Zdolność gospodarstwa domowegoWszystko dlatego, że banki wyliczają zdolność kredytową na podstawie wielu czynników. Do najważniejszych kryteriów należą nie tylko źródła i wysokość dochodów, ale i koszty. Po stronie dochodów są to określone w procedurach danego banku akceptowalne źródła dochodu. Po stronie kosztów to przede wszystkim liczba osób w gospodarstwie domowym i wysokość posiadanych zobowiązań bankowych mają największe znaczenie dla tych wyliczeń.

Pamiętajmy jednak, że sam fakt bycia w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej nie obniża zdolności kredytowej żadnego z małżonków dopóki osiągają regularne dochody ze źródeł akceptowanych przez bank i ich zobowiązania finansowe nie uniemożliwiają zaciągnięcia kredytu.

Doradcy finansowi w Trójmieście- Sytuacja zmienia się, gdy tylko jeden z małżonków pracuje lub drugi małżonek osiąga bardzo niskie dochody. Przekłada się to negatywnie na zdolność kredytową małżeństwa, gdyż stanowią wspólne gospodarstwo domowe. Należy pamiętać, że bez notarialnej rozdzielności majątkowej, posiadając w swoim małżeństwie ustrój wspólności małżeńskiej majątkowej, nie ma możliwości zaciągania kredytów hipotecznych samodzielnie bez drugiego współmałżonka - mówi Daniel Banaś, doradca finansowy z Tyszkiewicz Nieruchomości.
W takiej sytuacji znacznie lepszym rozwiązaniem jest rozdzielność majątkowa, ponieważ o wiele lepsze możliwości uzyskania kredytu hipotecznego będzie miał małżonek zarabiający przykładowo 5 tys. złotych netto, który nie ma innych kredytów i mieszkanie będzie stanowić jego majątek osobisty. Znacznie trudniej będzie miał wnioskodawca zarabiający tyle samo, ale mający na utrzymaniu niepracującego współmałżonka lub zobowiązanie w postaci kredytu gotówkowego.

Zobowiązania małżonków sprzed ślubuIndywidualne zobowiązania małżonków sprzed wspólnoty majątkowej, czyli takie, które najczęściej zostały zaciągnięte przed ślubem, mają wpływ na wspólną zdolność kredytową małżonków. Przed przystąpieniem do kredytu jako małżeństwo, każde z nich musi wskazać swoje zobowiązania kredytowe.

- Złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego wiąże się każdorazowo ze sprawdzeniem zdolności kredytowej. Małżeństwo wnioskujące o kredyt hipoteczny zgodnie z wewnętrznymi regulaminami banków stanowi jedno wspólne gospodarstwo domowe, dlatego każdy z nich we wniosku kredytowym wskazać swoje zobowiązania kredytowe. Jeżeli małżonkowie zaciągnęli przed ślubem i nadal spłacają jakiekolwiek zobowiązania kredytowe, to te zobowiązania będą obciążały łączną zdolność kredytową tego małżeństwa - wyjaśnia Daniel Banaś.
O tym, jak duży wpływ na wspólną zdolność kredytową będą miały te zobowiązania, zależy od ich rodzaju oraz wysokości.

Czytaj także: Jak zmienia się zdolność kredytowa po 40. i 50. roku życia?

Co daje rozdzielność majątkowa?Dzięki rozdzielności majątkowej w niektórych przypadkach jest zatem łatwiej o zdolność kredytową, a docelowo możliwość uzyskania kredytu hipotecznego.

Dotyczy to sytuacji, kiedy małżonkowie mają znaczną różnicę w osiąganych dochodach lub gdy po prostu jedno z nich nie uzyskuje dochodów. Rozdzielność majątkowa jest w takiej sytuacji sposobem na obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego, ponieważ bank nie uwzględnia zobowiązań małżonka.

Warto też zauważyć, że małżeństwa bez dzieci będą miały większą zdolność kredytową niż te z dziećmi. I tutaj znowu powodem jest uwzględnienie w obliczeniach nie tylko dochodów, ale i kosztów. Inne będą zatem koszty jedno-, inne dwu-, a jeszcze inne trzyosobowego gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji, zdolność kredytowa małżeństwa we wspólnocie majątkowej będzie wyglądała korzystniej przed narodzinami dzieci.

- Im więcej osób w gospodarstwie domowym tym bank przyjmuje wyższe koszty utrzymania takiego gospodarstwa domowego. Bank, żeby policzyć zdolność kredytową klientów musi ustalić tzw. kwotę wolną, czyli dochody netto klienta. Na tę potrzebę bank odejmuje od dochodów netto klienta między innymi opisane powyżej stałe koszty utrzymania gospodarstwa domowego, ewentualne zobowiązania kredytowe klienta - dodaje Daniel Banaś.
Praktyki stosowane przez banki w zakresie udzielania kredytów hipotecznych są odgórnymi zaleceniami i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Na podstawie wykazanych dochodów bank ocenia maksymalną wysokość raty kredytowej.

- Warto podkreślić, że pieniądze z programu 500+ nie wliczają się do zdolności kredytowej w przypadku hipoteki, ponieważ jest to świadczenie czasowe, a ich intencja była taka, by zostały przeznaczone na dzieci - wyjaśnia Bartosz Kalka, ekspert finansowy.
Czy zdecydował(a)byś się na rozdzielność majątkową, jeśli poprawiałoby to zdolność kredytową?
20%

mam rozdzielność majątkową niezależnie od tego czynnika

7%

tak, z tego powodu właśnie na to zdecydowałe(a)m się

29%

tak, o ile faktycznie potrzebował(a)bym wyższej zdolności kredytowej

21%

nie wiem, to zależy od sytuacji

23%

nie, nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań

zakończona

łącznie głosów: 556

autor

Joanna Puchala

j.stolp@trojmiasto.pl

Opinie wybrane


wszystkie opinie (182)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.