Nagroda dla Gdańska za dobre gospodarowanie przestrzenią

15 listopada 2019, 11:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Kuźnia Wodna i Osowa. Nowe plany miejscowe

Gdańsk otrzymał nagrodę Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią. Została ona wręczona podczas trwającego II Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach. To już trzecia podobna nagroda dla Gdańska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią, organizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich, jest "wizja miasta, rozumiana jako pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji".

Kapituła konkursowa oceniła m.in.:
  • działania promujące planowanie i zarządzanie przestrzenią z szerokim udziałem społeczeństwa;
  • oszczędne gospodarowanie przestrzenią;
  • ochronę zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizację.

Gdańsk jedynym laureatem nagrody z TrójmiastaPrzyznanie nagrody Gdańskowi uzasadniono "mądrym, wszechstronnym, trwającym niezmiennie od wielu lat podejściem do gospodarowania przestrzenią, dojrzałą i odpowiedzialną wizją rozwoju miasta, wcieloną w życie i docenianą przez mieszkańców, inwestorów i turystów".

- Rozwój miasta jest planowany w sposób zrównoważony, zarówno w aspekcie środowiskowym i ekonomicznym, jak również społecznym i przestrzennym. Niezwykle istotną rolę odgrywa zasada rozwoju miasta do wewnątrz, której konsekwentnie hołdujemy. Nie mniejszą wagę przywiązujemy do ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Cieszymy się, że wieloletnia praca gdańskich planistów jest doceniana - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.
- Przy tej okazji chciałabym podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączają się w nasze prace. Mieszkańcy Gdańska współuczestniczą w tworzeniu planów miejscowych, biorą także udział w konsultacjach związanych z innymi opracowaniami urbanistycznymi czy projektami rewitalizacji. Wszystkie głosy są dla nas ważne i mają wpływ na jakość dokumentów, które powstają w Biurze Rozwoju Gdańska - dodaje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Oprócz Gdańska laureatami konkursu zostały także: Gliwice, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz. Kapituła konkursowa oceniała łącznie 35 miast. Gdańsk był jedynym miastem z Trójmiasta, zaś wśród miast wojewódzkich pod uwagę brano jeszcze Kraków, Olsztyn i Poznań.

Dla Gdańska jest to już trzecie podobne wyróżnienieW pierwszej edycji konkursu Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w 2014 r. doceniono miasto za "aktywną i konsekwentną politykę przestrzenną, która w warunkach silnej konkurencji przyczynia się do rozwoju miasta metropolitalnego o racjonalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i wyrazistym, indywidualnym charakterze".

W kolejnej edycji (w 2016 r.) przyznano Gdańskowi nagrodę Grand Prix za "dbałość o rozwój i mądre gospodarowanie przestrzenią".

Jak oceniasz jakość gospodarowania przestrzenią w Gdańsku?
11%

świetnie, możemy być wzorem dla innych miast

26%

przeciętnie, mamy się czym pochwalić, ale jeszcze wiele trzeba poprawić

63%

fatalnie, włodarze i urzędnicy powinni się wstydzić swoich dokonań

zakończona

łącznie głosów: 271