Nowa forma publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

30 października 2020, 12:30
Krzysztof Koprowski

31 października wchodzi w życie nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Przekłada się ona na obowiązek stworzenia elektronicznej bazy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich gmin w Polsce. Sprawdzenie aktualnych planów będzie również możliwe z poziomu jednej mapy bez potrzeby wyszukiwania planów na gminnych stronach.Obecnie każda gmina w Polsce prowadzi własny rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje na ich temat są publikowane najczęściej w oparciu o indywidualne rozwiązania informatyczne, co z kolei przekłada się na trudność w ich odnalezieniu.

Przykładowo, w Trójmieście każde miasto w odrębny sposób zamieszcza spis obowiązujących planów:

Nie mniejszym problemem pozostaje forma publikacji załączników graficznych do planów zagospodarowania - najczęściej są w formie grafiki rastrowej zawartej w formatach pdf, jpg, png czy gif, co uniemożliwia ich praktyczne i szybkie wykorzystanie nawet w tak podstawowym zakresie, jak sprawdzenie odległości czy wymiarów terenów rezerwowanych pod różne funkcje.

Ponadto w niektórych gminach plany zagospodarowania są dostępne wyłącznie w formie papierowej, co oznacza obowiązek umówienia wizyty w urzędzie w sytuacji, gdy chcemy poznać zapisy dla konkretnego terenu.

Czytaj też:

[Artykuł z 2016 r.] Jak planowane są polskie miasta?Publikacja planów zagospodarowania dla całej Polski- Jak dotąd nie powstały cyfrowe bazy danych przestrzennych, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o ustaleniach planistycznych w skali kraju. Stan ten utrudniał dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, a w konsekwencji spowalniał tempo procesu inwestycyjnego. Dlatego wprowadzamy nowe rozwiązania, które pozwolą na powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych poprzez techniki geoinformacyjne (GIS). W ten sposób stawiamy istotny krok w kierunku upowszechniania zbiorów danych przestrzennych dotyczących aktów planowania przestrzennego - mówiła w momencie podpisania ustawy przez przez prezydenta w kwietniu br. Jadwiga Emilewicz, ówczesna minister rozwoju.
Nowelizacja prawa wymusi na wszystkich gminach w całej Polsce prowadzenie elektronicznego rejestru planów, z czego w formie wektorowej muszą być zawarte co najmniej granice planów (w bardzo dużym uproszczeniu oznacza to dostosowanie granic planu do innych warstw informacji, np. podkładu satelitarnego niezależnie od przyjętej skali mapy). Obowiązkowa będzie też publikacja bezpośrednich powiązań części graficznej z treścią planu (uchwałą gminy).

Zbiór taki będzie podlegał aktualizacji i udostępniania w terminie do 30 dni od dnia m.in. ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa planów zagospodarowania, wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub wyroku sądu administracyjnego.

Dwa lata na pełną digitalizację danych przez gminyUstawa wchodzi w życie 31 października br., jednak samorządy będą miały jeszcze dwa lata na przygotowanie rozwiązań informatycznych i digitalizację swoich zasobów z zakresu planowania przestrzennego.

Pracownie architektoniczne w Trójmieście


Jedna wielka mapa planów zagospodarowania dla całej PolskiUstandaryzowanie zasad publikacji planów pozwoli na stworzenie jednej wspólnej bazy dla całej Polski. Już teraz dane z ponad 1,2 tys. są dostępne w Geoportalu, czyli serwisie internetowym prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Z grona największych miast dostępne są tam plany zagospodarowania m.in. Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz Lublina, przy czym powiązanie z uchwałami jest wciąż niedopracowane i dość często zdarzają się komunikaty o błędach.

W naszym regionie zgodność z Geoportalem posiadają m.in. Pruszcz Gdański (miasto), Rumia, Reda, Wejherowo oraz Cedry Wielkie. Gminy te ponadto prezentują plany zagospodarowania w formie wektorowej (umożliwiającej m.in. bezpośrednie odniesienia do konkretnych zapisów w uchwale), a więc pod względem informatyzacji swoich zasobów są nawet na wyższym poziomie niż Gdańsk, Sopot i Gdynia.

W formie rastrowej zamieszczone są natomiast plany zagospodarowania gmin, m.in.: Żukowo, Pruszcz Gdański oraz Gniewino. W tych gminach po wskazaniu konkretnej działki otrzymujemy odnośnik do całej uchwały, w której musimy we własnym zakresie znaleźć odpowiednie zapisy.
Czy szukałe(a)ś kiedyś planu zagospodarowania?
34%

tak, bez problemu znalazłe(a)m potrzebny dokument

49%

tak, choć znalezienie planu było bardzo czasochłonne

13%

tak, bezskutecznie - nie udało mi się odnaleźć planu

4%

nie, nigdy nie miałe(a)m takiej potrzeby

zakończona

łącznie głosów: 202