Przygotowania do budowy osiedla na pasie startowym

23 stycznia 2019 (artykuł sprzed 2 lat)
Ewa Budnik

Na pasie startowym na Zaspie pracę zaczęła pierwsza koparka. Stare płyty betonowe będą sukcesywnie usuwane, a ziemia pod nimi wymieniana. Bliżej ulicy Hynka zobacz na mapie Gdańska wkrótce rozpocznie się zapowiadana od dawna budowa pierwszych dwóch, wysokich na 17 pięter, budynków.Od czasu pierwszej prezentacji projektu zabudowy, którą deweloper Budimex Nieruchomości chciałby zrealizować na dawnym pasie startowym pomiędzy al. Rzeczpospolitej, a ulicą Hynka zobacz na mapie Gdańska, minęły ponad trzy lata.

Teraz, za ogrodzoną częścią terenu pasa, rozpoczęły się pierwsze prace. Usuwana jest betonowa nawierzchnia. Właściciel terenu deklaruje, że chce odsłonić ziemię, by woda deszczowa mogła w nią wsiąkać, zamiast zalewać okoliczne ulice.

- Po każdych większych opadach na ulicach i chodnikach wzdłuż pasa tworzyły się olbrzymie kałuże, bo ten rejon dzielnicy nie posiada odpowiedniego odwodnienia dróg. Woda spływająca z pokrytej betonem nawierzchni pogarszała ten stan - wyjaśnia Andrzej Miś, rzecznik prasowy Budimex Nieruchomości. - Po skuciu betonowej warstwy woda będzie w końcu wsiąkać w ziemię.
Demontaż płyt odbywał się będzie w pierwszym kwartale roku. Dalsze prace zaplanowano na maj i czerwiec.

- Jesteśmy w kontakcie z radą dzielnicy, omawiamy harmonogram naszych robót, by pozostawić możliwość przejścia przez pas i dojazdu do budynków. Kolejnym etapem prac będzie wymiana gruntu znajdującego się pod pasem. Działania prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - podkreśla Andrzej Miś. - Przeprowadziliśmy szczegółowe badania, które wykazały, że nie ma tam poważnych zanieczyszczeń. W niektórych miejscach, na głębokości do 25 centymetrów, występują zanieczyszczenia spowodowane wyciekami z parkujących przez lata samochodów.

Będzie budowa i odnowione drogiPrzedstawiciel dewelopera przypomina, że ten rejon Zaspy wymaga znaczących inwestycji w infrastrukturę - nie tylko w same drogi, ale też instalacje pod ziemią. Budimex Nieruchomości pieniądze na te zmiany musiał znaleźć, bo pozwolenie na budowę dwóch pierwszych wysokich budynków od strony Hynka stało się ostatecznie prawomocne i niebawem rozpocznie się tu budowa. W związku z planowaną inwestycją deweloper zobligowany został do wykonania szeregu prac. Ich zakres został wyszczególniony na poniższej grafice.

Inwestor został zobligowany do wykonania: ok. 825 m kanalizacji deszczowej, ok. 670 m chodnika, ok 135 m ścieżek rowerowych i ok. 725 m jezdni, zamontowania ok. 80 latarni na odcinku 1300 m, oraz budowy przejść dla pieszych i modernizacji przystanków. Więcej zdjęć (6)

Inwestor został zobligowany do wykonania: ok. 825 m kanalizacji deszczowej, ok. 670 m chodnika, ok 135 m ścieżek rowerowych i ok. 725 m jezdni, zamontowania ok. 80 latarni na odcinku 1300 m, oraz budowy przejść dla pieszych i modernizacji przystanków.

grafika Budumex Nieruchomości

Inwestor został zobligowany do wykonania: ok. 825 m kanalizacji deszczowej, ok. 670 m chodnika, ok 135 m ścieżek rowerowych i ok. 725 m jezdni, zamontowania ok. 80 latarni na odcinku 1300 m, oraz budowy przejść dla pieszych i modernizacji przystanków.

grafika Budumex Nieruchomości

- W budżecie Budimexu Nieruchomości zarezerwowano na te cele aż 16 milionów złotych. Stosowna umowa została już podpisana z miastem. Prace ruszą po rozpoczęciu budowy osiedla. Oprócz tego, co będzie widoczne na powierzchni, zakres prac obejmie również infrastrukturę podziemną, między innymi kanalizację burzową, odwodnienie, media - informuje Andrzej Miś. - Zgodnie z umową drogową wykonamy gruntowną modernizację ulicy Hynka poprzez rozbudowę skrzyżowań i wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, wybudujemy nowy odcinek ulicy Dywizjonu 303, zmodernizujemy w zakresie bezpieczeństwa aleję Jana Pawła II wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Plan miejscowy dla drugiej części w opracowaniuBudowa dwóch pierwszych wież bliżej ulicy Hynka zobacz na mapie Gdańska, od strony osiedla Impuls, prowadzona będzie na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Mowa w nim o powstaniu budynków mieszkalnych do wysokości 55 metrów (17 pięter) oraz niższej zabudowy wysokości do 15 metrów (cztery piętra).

W przypadku drugiej części terenu należącego do Budimexu Nieruchomości o budowie na razie nie ma mowy, bo zmieniany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten obowiązujący teraz narzuca, by powstało tu dzielnicowe centrum handlowo-usługowe, czyli hipermarket lub galeria handlowa. Nie ma to obecnie uzasadnienia, bo taki obiekt nie jest w tym miejscu potrzebny.

Koncepcyjna, konkursowa wizja budynków, które jako pierwsze powstaną na części pasa startowego należącej do Budimex Nieruchomości. Niebawem deweloper przestawi ostateczne wizualizacje. Więcej zdjęć (6)

Koncepcyjna, konkursowa wizja budynków, które jako pierwsze powstaną na części pasa startowego należącej do Budimex Nieruchomości. Niebawem deweloper przestawi ostateczne wizualizacje.

wiz. Studio Kwadrat i Wolski Architekci

Koncepcyjna, konkursowa wizja budynków, które jako pierwsze powstaną na części pasa startowego należącej do Budimex Nieruchomości. Niebawem deweloper przestawi ostateczne wizualizacje.

wiz. Studio Kwadrat i Wolski Architekci

We wrześniu ubiegłego roku miasto, uchwałą radnych, przystąpiło do opracowania nowego planu dla pasa startowego.

- Zmiana planu miejscowego wynika między innymi z uchwalenia studium, które dla tego obszaru wskazuje funkcje mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, co jest zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz - wyjaśniała podczas sesji Rady Miasta Gdańska, na której przystąpiono do planu Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Procedura uchwalania planu będzie trwała co najmniej kilkanaście miesięcy. W prace zaangażować się w nią może także lokalna społeczność, która po przedstawieniu pomysłów urzędników będzie mogła z nimi dyskutować, a także zgłaszać w wyznaczonych terminach poprawki.

Teoretycznie, w przypadku drugiej części zabudowy, Budimex Nieruchomości mógłby skorzystać z zapisów ustawy Lex deweloper - działka spełnia wymagania dla zabudowy mieszkaniowej na tym terenie. Do tej pory taki wniosek do Biura Rozwoju Gdańska nie wpłynął.

Budimex budowę planuje od kilku latPrzypomnijmy historię tej inwestycji.

Budimex Nieruchomości działkę na pasie startowym, przy al. Jana Pawła II zobacz na mapie Gdańska kupił w 2015 r. 5,1 ha gruntu kosztowało 11 milionów euro. Kilka miesięcy później deweloper zorganizował zamknięty konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu. Wzięło w nim udział sześć pracowni z Trójmiasta, a wygrała koncepcja zaproponowana przez współpracujące ze sobą w tym przypadku pracownie Kwadrat i Wolski Architekci. Według niej na pasie startowym mają powstać budynki mieszkalne z usługami na parterach.

Zamysł powstania na tej części pasa startowego znacznie bardziej gęstej zabudowy niż w innych częściach Zaspy wzbudził sprzeciw mieszkańców dzielnicy. Na jednym ze spotkań dewelopera, architektów, przedstawicieli miasta z mieszkańcami dzielnicy wrzało od argumentów o przeludnieniu tej części miasta i wpływie planowanej zabudowy na środowisko. Procedurze przyglądał się Komitet Obrony Zaspy. Pojawiły się kontrowersje wokół przygotowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - najpierw Prezydent Miasta Gdańska uznał, że nie jest to konieczne. Ostatecznie Budimex Nieruchomości uzyskał pozwolenie na budowę, ale do Wojewody Pomorskiego wpłynęło odwołanie od niego. Wojewoda pozwolenie na budowę pierwszego etapu utrzymał w mocy i teraz jest ono ostatecznie prawomocne.

- Liczymy, że budowa rozpocznie się w pierwszym kwartale tego roku - mówi Andrzej Miś. - W dwóch budynkach powstanie tu 288 mieszkań.
Chciał(a)byś zamieszkać na osiedlu na pasie startowym?
41%

tak, to dobre miejsce do zamieszkania

25%

trudno powiedzieć, zależy jak to będzie wyglądało po realizacji

34%

nie, to kompletnie nie moje rejony miasta

zakończona

łącznie głosów: 2601