Pytanie do prawnika. Odbiór mieszkania przed uzyskaniem pozwolenia

23 sierpnia 2020, 10:00
(oprac. EBu)

W związku z epidemią większość procedur w urzędach uległa znacznemu wydłużeniu. Dotyczy to także uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie nowo wybudowanych mieszkań i domów. Nabywcy takich nieruchomości i deweloperzy często, jeszcze przed uzyskaniem takiego dokumentu, umawiają się na przekazanie kluczy do lokalu. Jest to niezgodne z prawem, chociaż często praktykowane.Dokładnie w takiej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka, która nie wie, jaką decyzję podjąć.

- Deweloper u którego kupiliśmy mieszkanie na etapie jego budowy, wychodzi nam naprzeciw z propozycją jego odbioru technicznego, chociaż - w obecnej sytuacji pandemii - nie posiada jeszcze decyzji o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku od państwowego inspektora nadzoru budowlanego w Gdańsku. Wniosek oczywiście został już przez niego złożony. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji: zrobić ten odbiór techniczny i wziąć klucze czy też lepiej czekać nie wiadomo ile czasu na decyzję? - pyta w liście do redakcji pani Barbara.
Nasza czytelniczka zastanawia się nad konsekwencjami takiej decyzji także w kontekście uzyskania ewentualnego odszkodowania za opóźnienie w wydaniu lokalu, bo chociaż budynek nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie, to wydając klucze do mieszkania, deweloper dotrzyma zawartego w umowie terminu wydania.

Odpowiada Bartłomiej Gliniecki, Kancelaria Prawna dr Bartłomiej GlinieckiZasadą wynikającą z przepisów ustawy deweloperskiej jest to, że odbiór mieszkania i przekazanie go nabywcom następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Obecnie, z uwagi na wydłużające się procesy dopuszczania budynków do użytkowania wywołane przestojem w marcu i kwietniu, wielu deweloperów proponuje klientom przekazanie kluczy przed dopuszczaniem budynku do użytkowania. Deweloperzy chcą w ten sposób pójść na rękę klientom, którzy chcieliby rozpocząć wykańczanie mieszkań. Z drugiej strony deweloperzy chcą w ten sposób również uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności za przekroczenie terminu wydania lokalu określonego w umowie.

Jeśli klienci chcą jak najszybciej rozpocząć prace wykończeniowe, przestrzegałbym przed wykonywaniem prac poważniej ingerujących m.in. w układ ścian wewnętrznych czy instalacji rozprowadzających media. Może to bowiem rodzić problemy dewelopera z dopuszczeniem budynku do użytkowania. Niektórzy zresztą zastrzegają, by niektóre prace prowadzić wyłącznie za jego zgodą.

Przy przekazaniu mieszkania warto spisać protokół taki jak przy odbiorze - wskazujący m.in. na ewentualne wady, usterki w przejmowanym lokalu, stan liczników, liczbę przekazanych kompletów kluczy itd.

Podkreślam jednak, że przekazane nabywcy kluczy i dokonanie odbioru przed dopuszczeniem budynku do użytkowania jest niezgodne z prawem. Dokonanie tych czynności może pozbawiać nabywcę możliwości żądania odszkodowania czy kar umownych za opóźnienie w oddaniu mieszkania, ale wiele w tej kwestii zależy od konkretnej sytuacji i tego, co dokładnie przewiduje umowa.

Czy odebrał(a)byś mieszkanie od dewelopera przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?
15%

tak, to tylko formalności

21%

tak, ale tylko gdybym musiał(a) w nim jak najszybciej zamieszkać

16%

nie wiem

48%

nie, obawiał(a)bym się sytuacji, w której budynek miałby wady

zakończona

łącznie głosów: 579

(oprac. EBu)