Rewolucja w planowaniu przestrzennym

6 grudnia 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski

Szykuje się rewolucja w polskim systemie planowania przestrzennego. Możliwe, że w najbliższych latach znikną studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zamiast miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pojawią się plany zabudowy. Tam, gdzie plany miejscowe nie zostały uchwalone, parametry zabudowy wyznaczane będą na podstawie normatywu urbanistycznego.Jak informuje Rzeczpospolita, wkrótce może dojść do rewolucyjnych zmian w zakresie ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. Nad daleko idącą nowelizacją obowiązujących przepisów z 2003 r. pracuje zespół doradczy powołany przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Planowane zmiany przewidują:

  • rezygnację ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin;
  • rezygnację z obecnej formy planów zagospodarowania przestrzennego;
  • sformułowanie normatywów urbanistycznych
  • nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj także: Jak obecnie planowane są polskie miasta?

Plany przeznaczenia zamiast studiumStudia zagospodarowania przestrzennego mają być zastąpione planami przeznaczenia, które podobnie jak studia, będą obejmowały cały obszar gminy (miasta). W przeciwieństwie do studiów, będą one jednak aktami prawa miejscowego, a to oznacza, że będą wiążące przy wydawaniu decyzji urzędniczych (obecnie taki charakter mają jedynie plany zagospodarowania). Gminy na przygotowanie planów przeznaczenia będą miały tylko trzy lata od wejścia w życie ustawy.

Czytaj także artykuł z kwietnia: Radni uchwalili studium dla Gdańska

Plany zabudowy zamiast planów miejscowychWedług nowego pomysłu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miałyby zostać zastąpione planami zabudowy. Dokument taki ma regulować nową zabudowę w skali lokalnej - dla konkretnego fragmentu gminy - i ma być podstawą do wydawania pozwolenia na budowę. Co istotne, dotychczas uchwalone plany zachowają ważność.

Normatyw urbanistyczny dla terenów bez planówNormatyw urbanistyczny ma niejako nawiązywać do zasad wprowadzonych przy okazji specustawy mieszkaniowej, zwanej potocznie lex deweloper. Będzie określał parametry zabudowy w zależności od m.in. miejsc w placówkach oświatowych, opieki zdrowotnej, połączeń komunikacyjnych i obszarów zieleni. Normatyw będzie wiążący dla terenów nieobjętych planami, a jego wskaźniki będą mogły być określane przez gminy.

Czytaj też artykuł z sierpnia: Lex deweloper. Czego obawiają się władze Gdańska?

Nowe zasady wydawania warunków zabudowyW oparciu o normatyw będą wydawane nowe decyzje o warunkach zabudowy, które zmienią nazwę na decyzje lokalizacyjne. Jeżeli z normatywów urbanistycznych wynika, że w pobliżu planowanej inwestycji brakuje np. miejsc w przedszkolach lub panuje niedostatek terenów zieleni, wnioskodawca otrzyma decyzję odmowną dla nowej zabudowy.

"Żółta kartka" dla samowoli budowlanejW zakresie prawa budowlanego przewiduje się wprowadzenie "żółtej kartki". To oznacza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie najpierw wzywał do usunięcia samowoli budowlanej, a dopiero gdy inwestor zlekceważy zalecenia wszczęta zostanie pełna procedura administracyjna.

Termin wprowadzenia jeszcze nieznany
Przybliżona data wprowadzenia nowych regulacji nie jest jeszcze znana, zaś publikacja szczegółowego projektu zmian ma być poprzedzona konsultacjami społecznymi.
Czy potrzebne są zmiany w systemie planowania przestrzennego?
64%

tak, nawet większe niż będące w trakcie przygotowania

13%

tak, ale w mniejszym zakresie niż przedstawiona propozycja

23%

nie, obowiązujące prawo doskonale się sprawdza

zakończona

łącznie głosów: 137