Rząd ogłosił program Mieszkanie plus

3 czerwca 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
Ewa Budnik

Uruchomienie Narodowego Programu Mieszkaniowego, który Polakom, których nie stać na zakup mieszkania od dewelopera miał zapewnić dostęp do własnego lokum, było jednym z punktów programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Po kilku miesiącach pracy nad założeniami programu, rząd ogłosił jego ostateczne założenia. Przy założeniu, że czynsz będzie wynosił 20 zł za m kw., lokal o powierzchni 50 m kw. wynająć będzie można za 1000 zł.Premier Beata Szydło, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa oraz Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowali od dawna zapowiadamy program rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Docelowo Narodowy Program Mieszkaniowy oparty ma być o trzy filary. Znane są ramy, ale wiele istotnych szczegółów jest nadal w opracowaniu.

Pierwszy filar: mieszkania na wynajem

Inaczej niż poprzedni rząd, ten aktualny zakłada, że priorytetem jest nie wspieranie (zwłaszcza młodych) Polaków przy zakupie mieszkania na własność, a umożliwienie taniego najmu mieszkania w nowo wybudowanym domu. Dlatego pierwszy filar to plan budowy mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do jego własności.

- Narodowy Fundusz Mieszkaniowy nie będzie oparty o środki budżetowe, nie będzie więc realizowany z podatków obywateli. Nowe budynki będą powstawały na gruntach należących do Skarbu Państwa. Wojewodowie przekazali już część informacji o tym, jakie grunty w poszczególnych województwach mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Zbieranie tych danych trwa. Pod uwagę brane będą także grunty należące do Agencji Mienia Wojskowego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Fundusz budować może także na gruntach należących do osób prywatnych czy samorządowych, jeśli zechcą one wnieść swoje nieruchomości do funduszu. Jeśli taki grunt udostępni spółka Skarbu Państwa, to otrzyma udziały - mówił minister Andrzej Adamczyk.
Według rządowych analiz cena realizacji budowy wraz z wykończeniem mieszkania wynosić ma od 2 500 zł za m kw. wzwyż. Skąd taka kwota? Nie jest w nią wliczona cena gruntu (jak przytoczył minister Adamczyk wg. Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Promocja średnia cena budowy i wykończenia mieszkania w Polsce to 2517 zł za m kw.) Ostateczna kwota budowy (a za nią stawka czynszu) będzie różna w zależności od regionu Polski i dokładnej lokalizacji budynku. Oczywiście nie należy się spodziewać, że mieszkania będą powstawały w najbardziej centralnych lokalizacjach, bo tam grunty są zbyt drogie.

W czasie konferencji najmniej zostało powiedziane o instrumentach finansowania inwestycji. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy ma działać w oparciu o zasady wolnorynkowe. Będzie zaciągał kredyty na budowę, emitował obligacje, obracał aktywami. Funkcję tą pełnić ma inwestor zastępczy, jakim będzie Narodowy Operator Mieszkaniowy.

Tak czy inaczej, według założeń na dzisiaj o mieszkanie na wynajem aplikować będzie mógł każdy. Chętnych zapewne nie zabraknie, dlatego każdej osobie przyznawane będą punkty. Liczyła się będzie liczba posiadanych dzieci, dochody rodziny i inne czynniki. Na podstawie takiej punktacji będzie określana kolejność przyznawania mieszkań. Premiowane mają być osoby, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajem.

- Chcemy uwzględnić sytuacje różnych grup Polaków. Tych, którzy mają bardzo niskie dochody, ale także klasy średniej. Wielu młodych Polaków bardzo dużo pracuje, ma nawet godne zarobki, ale nie stać ich na to, aby kupić własne mieszkanie. Chcemy, aby Polacy mieli szanse na mieszkanie, ale aby nie obywało się to kosztem standardu ich życia. Ograniczenie wiekowe nie zostanie w programie wprowadzone - mówiła Beata Szydło.
Czytaj także: oferta Funduszu Mieszkań na Wynajem w Gdańsku

Czynsz będzie wynosił od 10 do 20 zł za m kw. (plus media). Ostateczna stawka zależeć ma od lokalizacji, bo koszty budowy są różne w zależności od regionu i lokalizacji. Osoby, które oprócz najmu będą chciały docelowo uzyskać własność, będą miały czynsz wyższy o około 20 proc.

- Osoby o niskich dochodach, które będą wynajmowały mieszkania z opcją dojścia do własności, w przypadku gdyby na przykład straciły pracę, będą mogły środki zbierane na wydzielonym rachunku na zakup nieruchomości wykorzystać czasowo na opłatę czynszu - mówił minister Adamczyk. - W ten sposób oddali się czarny sen osób, które spłacają kredyt i denerwują się co się stanie, jeśli stracą pracę.
Jeśli odłożone pieniądze się skończą, a lokator nadal nie będzie miał pracy, podlegać ma eksmisji na zasadach ogólnych.

Drugi filar: budownictwo społeczne

Rząd planuje zwiększyć pomoc dla samorządów, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych. Działalność tych ostatnich rząd chciałby pobudzić, upatruje w nich niewykorzystany potencjał. Przywrócona miałaby zostać możliwość pozyskania mieszkania w formule spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w tej chwili można takie mieszkanie tylko kupić na rynku wtórnym, odziedziczyć lub otrzymać w darowiźnie; spółdzielnie nie budują w takiej formule).

- Planowane jest zwiększenie efektowności dofinansowania budowy mieszkań komunalnych. Rezygnujemy z dotowania mieszkań socjalnych, bo mieszkań o bardzo niskim standardzie są w tej chwili w Polsce miliony - mówił Kazimierz Smoliński.
Zwiększona ma zostać dostępność do nisko oprocentowanych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, by samorządy, TBS-y, spółdzielnie mogły w większym stopniu wykorzystać środki.

- Chcemy także zmienić prawo, tak by umowy z najemcami komunalnymi były podpisywane na czas określony. Często osoby, które mają mieszkania komunalne od dawna nie spełniają wymogów, bo mają wyższe zarobki, albo posiadają inne mieszkanie. Takie osoby nadal mogłyby mieszkać w zasobach komunalnych, ale opłacając czynsz rynkowy - tłumaczył Kazimierz Smoliński.
Taka zamiana miałaby na celu uwolnienie części lokali komunalnych, które zająć mogłyby potrzebujące mieszkania osoby.

Trzeci filar: premiowane oszczędności

Jest to oferta skierowana do osób, które chcą kupić, wyremontować nieruchomość albo wybudować własny dom. Zapowiedzią przyjęcia tego rozwiązania było rozważane wprowadzenie kas oszczędnościowo-budowlanych. Zamiast nich powstać mają subkonta, gdzie Polacy odkładać będą swoje oszczędności na cele mieszkaniowe. Wytrwale oszczędzający otrzymają od państwa premie.

Czytaj także: rynek nowych mieszkań w Trójmieście - wysoka sprzedaż, ceny w górę

- Będą mogły o nią starać się osoby, które planują remont posiadanej nieruchomości, albo budowę domu - wszystkie działania, które wymagają pozwolenia na budowę. Możliwy będzie także zakup za te pieniądze mieszkania - tłumaczył Kazimierz Smoliński.
Po wejściu w życie programu i założeniu subkont pierwsze wypłaty dla wytrwale oszczędzających możliwe byłyby w 2019 roku, a więc po zakończeniu podstawowych wypłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wysokość premii jest na etapie obliczania, ale określono już, że minimalny okres oszczędzania będzie wynosił pięć lat, zostanie także określony górny próg oszczędzania, by osoby zamożne, które dysponują środkami do zamrożenia nie wykorzystały okazji. Jeśli środki z oszczędności wykorzystane zostaną na inny cel niż mieszkaniowy, premię trzeba będzie oddać.

Kiedy?
Przedstawione dzisiaj idee rysują świetlaną przyszłość przed potrzebującymi mieszkań i podmiotami, które mają realizować skierowaną w ich stronę politykę. Jednak dopiero konkretne rozwiązania i szczegóły założeń pozwolą ocenić, na ile są one realne.

Dzisiaj przedstawione zostały założenia programu. Szczegóły mają zostać podane w III kwartale roku, w ostatnich miesiącach rozpoczęłyby się prace nad ustawą. Program mógłby zacząć działać na początku drugiej połowy 2017 roku. Zatem w drugiej połowie 2017 roku będzie można rozpocząć nabór chętnych na wynajem, a inwestycje mogłyby ruszyć z początkiem 2018 roku.

Pomoc w uzyskaniu mieszkania:
34%

powinna leżeć po stronie państwa

8%

powinny zajmować się tym gminy

29%

każdy powinien sam martwić się o dach nad głową

29%

pomoc państwa powinna dotyczyć tylko osób w ciężkiej sytuacji życiowej

zakończona

łącznie głosów: 587