Singiel "na Swoim"?

25 listopada 2011 (artykuł sprzed 9 lat)
Marzysz o własnym, przytulnym mieszkaniu? Z odpowiednio dobranym kredytem łatwo spełnić to marzenie. Więcej zdjęć (4)

Marzysz o własnym, przytulnym mieszkaniu? Z odpowiednio dobranym kredytem łatwo spełnić to marzenie.

fot. ©istock/Rakoskerti

Marzysz o własnym, przytulnym mieszkaniu? Z odpowiednio dobranym kredytem łatwo spełnić to marzenie.

fot. ©istock/Rakoskerti

Ostatnio wiele można było usłyszeć na temat zmian i wprowadzenia nowych warunków przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny "z dopłatą rządową". Co uległo zmianie? Co dalej z programem Rodzina na Swoim?Zmiany w ustawie o rządowych dopłatach do kredytów mieszkaniowych pozwalają objąć tym programem także osoby samotne. Więcej zdjęć (4)

Zmiany w ustawie o rządowych dopłatach do kredytów mieszkaniowych pozwalają objąć tym programem także osoby samotne.

Zmiany w ustawie o rządowych dopłatach do kredytów mieszkaniowych pozwalają objąć tym programem także osoby samotne.

Pierwsze zmiany zaczęły obowiązywać od 31 sierpnia i polegają na tym, iż z dofinansowania mogą skorzystać nie tylko małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci, ale także tzw. single (wg definicji: osoby nie pozostające w związku małżeńskim i nie wychowujące dzieci).

Rozszerzając katalog osób uprawnionych dokonano jednocześnie ograniczenia wieku kredytobiorców ustalając jako górną granicę wiek 35 lat. Z ograniczenia tego zwolnione są osoby samotnie wychowujące dziecko. Jednocześnie z definicji singla wynika, że z programu RnS skorzystać mogą również osoby rozwiedzione.

Kolejną zmianą, istotnie wpływającą na kształt programu RnS, jest obniżenie współczynnika potrzebnego do obliczania maksymalnej ceny kwalifikującej do programu, której poziom został obniżony w niektórych województwach nawet o 43 proc..

Wartości metra kw. w woj. pomorskim przed zmianą oraz po zmianie współczynnika pokazuje poniższa tabelaDokonując nowelizacji ustawy określono maksymalną powierzchnię mieszkania singla kwalifikującą do objęcia programem na poziomie 50 m kw., jak również określono maksymalną powierzchnię, do jakiej wypłacane są dopłaty do takiego mieszkania, na poziomie 30 m kw. Single nie mogą ubiegać się o dopłaty do kredytu na zakup domów. Dla pozostałych uczestników programu wskaźniki dotyczące powierzchni mieszkań i domów nie uległy zmianie.

Jednocześnie nadano ustawie nową nazwę: "ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania" oraz ustalono ostateczny termin przyjmowania wniosków o kredyty preferencyjne, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Czy wprowadzone zmiany pozwolą Państwu spełnić marzenia o własnym M? Czy faktycznie doprowadzą już teraz do stopniowego wygaśnięcia programu?

Z chęcią odpowiemy na te pytania i omówimy szczegóły programu podczas spotkania w jednym z naszych biur Alex T. Great Doradcy Finansowi.

Zapraszamy!

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł