Tereny wokół AWFiS zmieniają właściciela

12 czerwca 2017 (artykuł sprzed 4 lat)
Ewa Budnik

AWFiS

Najnowszy artukuł na ten temat AWFiS sprzedaje dwór Ludolfino w Oliwie
Na działce, którą zamierza kupić od AWFiS firma deweloperska BMC znajduje się w tej chwili dom asystenta oraz hotel - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Więcej zdjęć (2)

Na działce, którą zamierza kupić od AWFiS firma deweloperska BMC znajduje się w tej chwili dom asystenta oraz hotel - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Na działce, którą zamierza kupić od AWFiS firma deweloperska BMC znajduje się w tej chwili dom asystenta oraz hotel - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

AWFiS znalazło nabywców działek, które chciało sprzedać. Jedną z nich kupił trójmiejski deweloper mieszkaniowy - firma BMC. Jeśli ostatecznie dojdzie do podpisania aktu notarialnego, to na ewentualną inwestycję i tak trzeba będzie poczekać, bo w trakcie zmiany jest plan miejscowy. Sprzedaż nieruchomości ostatecznie zażegnuje finansowe kłopoty uczelni.O zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów uczelni mowa jest od lat. AWFiS tych terenów nie wykorzystuje, a pieniądze ze sprzedaży przydałyby się do ustabilizowania sytuacji finansowej uczelni i na kolejne inwestycje. Dlatego w 2014 roku uczelnia wnioskowała o zmianę planu. zobacz na mapie Gdańska Pozwoliłaby ona na wprowadzenie w otoczeniu uczelni zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działki od AWFiS mogliby kupić deweloperzy. Nowy plan miał umożliwić także powstanie dwóch nowych dróg przecinających teren AWFiS - Nowej Opackiej i Nowej Górskiego.

Nowy plan do dzisiaj nie został jednak uchwalony. W maju 2016 roku Rada Miasta zmieniła treść uchwały o przystąpieniu do planu - z terenu objętego nowym planem wykluczone zostały budynki przy al. Grunwaldzkiej zobacz na mapie Gdańska, które chronić chciał konserwator.

- Projekt jest w tej chwili na etapie uzgodnień z konserwatorem. Trudno powiedzieć, kiedy zostanie on wyłożony do publicznego wglądu - informuje Tomasz Sojak z Biura Rozwoju Gdańska, który nadzoruje powstawanie projektu.
Część działek jest już w rękach deweloperów

Do 26 maja nabywcy zainteresowani zakupem działki naprzeciwko byłej szkoły sportowej (w tej chwili jest tam jeden z wydziałów uczelni i rektorat) zobacz na mapie Gdańska mogli składać swoje oferty. Negocjacje właśnie się zakończyły, jeśli dalsza procedura potoczy się bez przeszkód, właścicielem działki o powierzchni 9 106 m kw. stanie się trójmiejska firma BMC. Cena wywoławcza wynosiła 18,5 mln złotych. Strony transakcji nie chcą póki co zdradzić, jaka kwota została ostatecznie wynegocjowana.

- Trwają w tej chwili przygotowania do podpisania umowy przedwstępnej, po jej zawarciu Uczelnia musi uzyskać zgodę Prokuratorii Generalnej na sprzedaż działki i dopiero po otrzymaniu zgody transakcja będzie finalizowana - mówi Martyna Musiał, wiceprezes zarządu BMC. - Za wcześnie jeszcze, by mówić o naszych planach co do tego gruntu, gdyż plan zagospodarowania jest w trakcie uchwalania i dopiero, gdy będzie wiadomo, jakie funkcje są w nim przewidziane, podejmiemy decyzję co do przyszłej inwestycji.
- W koncepcji nowego planu działka ta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, ale dopóki plan nie zostanie uzgodniony, a potem uchwalony, wszystko może się zmienić - mówi Tomasz Sojak.
BMC z utrzymania funkcji przewidywanej w koncepcji nowego planu zapewne by się ucieszyło, bo specjalizuje się w realizacji budynków mieszkalnych. W tej chwili na działce znajduje się trzykondygnacyjny budynek domu asystenta oraz trzykondygnacyjny budynek hotelu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (OPO).

Jeszcze jedną działkę udało się w ubiegłym roku AWFiS-owi sprzedać obok budowanego przez Inpro osiedla Harmonia Oliwska. Działkę (7 650 m kw.) w trzecim przetargu nieograniczonym nabyła spółka Projekt Oliwa. Wspólnikami w tej spółce jest troje gdyńskich przedsiębiorców, w tym prezes spółki BMC. Cena wywoławcza w przetargu wynosiła 8 mln złotych.

Z tą nieruchomością sąsiaduje działka, którą w 2014 roku nabyła w przetargu spółka Energy Invest Holding. Zapłaciła ona za ten teren 6 mln 150 tys. zł. Wspólnikiem tej firmy (obecnie w likwidacji) był Marcin Dubieniecki. W grudniu 2016 roku działka została sprzedana warszawskiej spółce MK8 Trforium 3. Niecały miesiąc później - 10 stycznia 2017 - kupiła go gdyńska spółka Forum Estate. Forum Estate pośrednio powiązane jest z nabywcami sąsiedniej działki (Projekt Oliwa).

W koncepcji powstającego w Biurze Rozwoju Gdańska nowego planu miejscowego obie działki przeznaczone będą pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.

Inne działki na sprzedaż

Umowa przedwstępna została już podpisana na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego Ludolfino przy ulicy Czyżewskiego. Więcej zdjęć (2)

Umowa przedwstępna została już podpisana na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego Ludolfino przy ulicy Czyżewskiego.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Umowa przedwstępna została już podpisana na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego Ludolfino przy ulicy Czyżewskiego.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

W 2015 roku AWFiS wielokrotnie próbował sprzedać zespół dworsko-parkowy Ludolfino zobacz na mapie Gdańska W księdze wieczystej nieruchomości wpisana jest hipoteka umowna łączna do kwoty 7,5 mln złotych oraz hipoteka przymusowa na rzecz ZUS w wysokości ponad 177 tys. zł. Wtedy nabywca się nie znalazł. Teraz sytuacja uległa zmianie.

- Podpisaliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż tej nieruchomości. Nie możemy jeszcze powiedzieć, kto jest nabywcą, ale będzie to firma, która będzie prowadziła działalność kompatybilną z tym, czym zajmuje się AWFiS - mówi Olgierd Bojke, kanclerz uczelni.
Biblioteka, która działa w tym obiekcie zostanie docelowo przeniesiona do zupełnie nowego budynku, którego budowa jest planowana.

W tym momencie AWFiS nie planuje sprzedaży kolejnych działek.

Transakcje lekiem na finansowe kłopoty uczelni

O kłopotach finansowych AWFiS głośno było zwłaszcza w latach 2010 i 2011, kiedy stanowisko rektora stracił prof. Tadeusz Huciński. Nowe władze uczelni przyjęły strategię naprawczą, która przewidywała m.in. sprzedaż części działek należących do AWFiS, po to, by zyskać fundusze na pokrycie długów, a przede wszystkim na dalszy rozwój uczelni. W wyjściu z kryzysowej sytuacji uczelnię wspierało miasto, które udzielało jej krótkoterminowych pożyczek. Część z nich została umorzona. Pieniądze te jednak zainwestowane zostały w budowę hali im. Leszka Blanika, która do użytkowania ma być ostatecznie oddana w marcu 2018 roku.

- W tej chwili całkowite zadłużenie uczelni wynosi około 11 milionów złotych. Przy czym chciałbym zauważyć, że będąc w kryzysie AWFiS dążył do pełnej modernizacji swoich obiektów i zrealizował inwestycje na około 50 milionów złotych. To były remonty wszystkich podziemnych instalacji, termomodernizacje szesnastu budynków, remont budynku szkoły, który dzierżawimy od miasta, stworzenie nowoczesnych laboratoriów, rozbudowa Narodowego Centrum Żeglarstwa i tocząca się obecnie budowa hali - mówi Olgierd Bojke. - Sprzedaż nieruchomości ostatecznie rozwiązuje problem zadłużenia uczelni.
Czy wokół AWFiS powinna powstać zabudowa mieszkaniowa?
19%

oczywiście, skoro uczelnia nie potrzebuje tych gruntów

22%

tak, ale pod warunkiem, że nie zabraknie zieleni, skwerów, miejsca na spacery

20%

moim zdaniem uczelnia powinna zostawić sobie rezerwę pod dalszy rozwój

23%

powinny tu powstawać kolejne obiekty sporotwe - prywatne, jeśli uczelnia nie ma na nie pieniędzy

13%

nie, wszystko tylko nie mieszkania

3%

trudno mi to właściwie ocenić

zakończona

łącznie głosów: 890