Budynki biurowe przy ul. Opackiej

Przy ul. Opackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego, powstaną cztery nowe budynki biurowe architektonicznie nawiązujące do istniejącej wcześniej w tym miejscu zabudowy gospodarczej Folwarku Opackiego. Docelowo jeden z budynków biurowych będzie nową siedzibą firmy Doraco.

Nowe budynki będą miały dwie lub trzy kondygnacje nadziemne, pod jednym z nich znajdzie się podziemna hala garażowa. Obiekty skupione będą wokół wewnętrznego dziedzińca, który wypełni starannie zaprojektowana zieleń.

Inwestycja obejmuje także odtworzenie ogrodu otaczającego Dworek Saltzmann’a – zwanego również Dworkiem Ogrodnika. Prace mają na celu przywrócenie istniejącego w XVIII w. w tym miejscu ogrodu francuskiego oraz ogrodu angielskiego.

Projekt inwestycji powstał w gdańskiej pracowni Piw Paw Architekci. Budowa siedziby Doraco zostanie zakończona do końca II kwartału 2014 roku, budynku bezpośrednio sąsiadującego z przedszkolem do III kwartału 2014, cała inwestycja do końca 2014 roku.

Inne inwestycje dewelopera