Pośrednik, zarządca i rzeczoznawca musi dołączyć polisę OC do umowy z klientem

15 października 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Joanna Puchala

Zgodnie z nowymi przepisami pośrednik nieruchomości powinien do każdej umowy pośrednictwa dołączać kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ma to chronić klientów przed negatywnymi skutkami nieodpowiedzialnych działań i wyeliminować z rynku nieuczciwych agentów.- Zmiany, które weszły w życie dotyczą między innymi pośredników w obrocie nieruchomościami. Na ich mocy pośrednikiem może być jedynie osoba prowadząca działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa nieruchomości. Wprowadzenie takiego obostrzenia ma na celu uniemożliwić wykonywanie tego zawodu osobom, które nie trudnią się tym zawodowo - mówi radca prawny Katarzyna Kowalczyk-Jankowska.
Pośrednicy mogą jednak zatrudniać lub współpracować z osobami, które nie prowadzą takiej działalności, ale w świetle prawa to pośrednik będzie osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zawartej umowy.

- Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami jest odpowiedzią na postulaty składane między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich i ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie przepisów budzących dotąd wątpliwości interpretacyjne. Do ustawy o gospodarce nieruchomościami w obecnym kształcie przywrócone zostały definicje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, a także określono, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości może być wyłącznie przedsiębiorca - wyjaśnia Jan Ozolin, adwokat w Gdańsku.
Czytaj także: co zmieniło się w zawodzie pośrednika po deregulacji z 2014 roku

- Jeżeli właściciel biura pośrednictwa nieruchomościami ubezpiecza się, to ubezpieczenie jednocześnie dotyczy również działalności jego pracowników. W przypadku spółki cywilnej każdy z udziałowców musi mieć własne ubezpieczenie - mówi Ewa Kozłowska ze SPPON.
Polisa OC dla pośredników obrotu nieruchomościami, rzeczoznawców i zarządców

Konieczność wykupienia polisy OC odnosi się zarówno do pośredników obrotu nieruchomościami, jak i rzeczoznawców czy zarządców. Niestosowanie się do nowych przepisów może powodować wysokie kary pieniężne.

Obowiązek zawarcia przez pośrednika nieruchomości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej istnieje już od zeszłego roku. Teraz ma on obowiązek okazania kopii polisy OC klientowi i załączenie jej do zawartej z nim umowy pośrednictwa. Musi ona być aktualna w dniu zawarcia umowy.

Czytaj także: co sprawdzić przed zakupem mieszkania używanego

- Pośrednik ma ponadto obowiązek informować klienta zarówno o każdej zmianie dotyczącej zawartej umowy ubezpieczenia oraz o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. Istotne jest również, że w przypadku gdy pośrednik nieruchomości będzie uchylał się od takich obowiązków, klient może go wezwać do przedstawienia dokumentu ubezpieczenia. Jeśli pośrednik nadal będzie odmawiał przedstawienia polisy OC, klient może wypowiedzieć zawartą z pośrednikiem umowę ze skutkiem natychmiastowym - podkreśla Katarzyna Kowalczyk-Jankowska.
Komplet wymaganych dokumentów jest gwarancją wiarygodności czy rzetelności agentów. Decydując się na współpracę z biurem nieruchomości, warto sprawdzić naszego kontrahenta. Posiadanie kopii ubezpieczenia może ułatwić nam dochodzenie odszkodowania za błędy lub szkody wyrządzone przez biuro nieruchomości, jeśli do takich dojdzie.

- W podobny sposób zdecydowano się zabezpieczyć interesy klientów, którzy wprawdzie zawarli umowę pośrednictwa przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jednak umowa ta wciąż obowiązywała w dniu 1 września 2017 roku. Ustawodawca przewidział, że w takiej sytuacji klient ma prawo wystąpić z pisemnym żądaniem przedłożenia polisy OC, a niedopełnienie tego obowiązku przez pośrednika w ciągu siedmiu dni przyznaje klientowi prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym - dodaje Jan Ozolin.
Ocena zmian

- Zmiany pomogą ustabilizować sytuację na rynku nieruchomości, wzmocnią pewność obrotu i wzajemne zaufanie stron umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także uproszczą procedurę ubiegania się o rekompensatę za szkody wyrządzone przez pośredników nieruchomości - ocenia Jan Ozolin.
Oprócz samego posiadania polisy OC powinniśmy zwrócić uwagę także na kwotę ubezpieczenia.

- Niewątpliwe należy je ocenić pozytywnie z perspektywy klientów tych biur. Pamiętajmy jednak, żeby sprawdzać nie tylko czy pośrednik dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, ale zwracać również uwagę na warunki zawartej umowy, a przede wszystkim sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepsze zabezpieczenie interesów w przypadku szkody w majątku klienta spowodowanej nieprawidłowym działaniem pośrednika nieruchomości - dodaje Katarzyna Kowalczyk-Jankowska.
Czy korzystałeś kiedyś z usług pośrednika?
32%

tak, byłem bardzo zadowolony

18%

tak, transakcja się udała, ale pośrednik nie był zbyt zaangażowany

10%

tak, nawet mi to pomogło, ale kosztowało za dużo

21%

nie mam takich doświadczeń

19%

nie korzystałem, i nigdy bym nie skorzystał

zakończona

łącznie głosów: 148