stat

Gdańsk: rekrutacja do przedszkoli i szkół od 2 marca

12 lutego 2020, 13:00
FK

W poniedziałek, 2 marca, o godz. 9 ruszy internetowa rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. Do końca lutego należy natomiast zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego. Jeśli ktoś nadal ma wątpliwości co do wyboru placówki, będzie miał okazję je rozwiać podczas dni otwartych, które odbędą się 15, 22 i 29 lutego.Wybór przedszkola czy szkoły podstawowej to poważna decyzja, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego dyrektorzy zapraszają dzieci wraz z rodzicami do odwiedzenia placówek w ramach dni otwartych, które w gdańskich podstawówkach odbędą się 15, 22 i 29 lutego.

- To okazja dla rodziców i opiekunów, aby upewnić się, czy dziecko jest gotowe, by pójść do zerówki szkolnej - podkreśla Zuzanna Gajewska z gdańskiego magistratu. - Podczas spotkań specjaliści i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych czekają, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na nurtujące dorosłych pytania. Dla najmłodszych jest to okazja, by zwiedzić szkołę, zobaczyć, jak wyglądają klasy i świetlice, oraz wziąć udział w wielu przygotowanych specjalnie dla nich aktywnościach - podpowiada.

Rekrutacja od 2 do 13 marcaInternetowa rekrutacja do gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli ruszy w poniedziałek, 2 marca. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od godz. 9. Termin upłynie 13 marca o godz. 15. Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony.

Pamiętajmy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba przyznanych punktów. Od tego roku dodatkowe 19 punktów otrzymają dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem.

Czytaj też: Szczepienia ułatwią przyjęcie do przedszkola

Podczas rekrutacji rodzice deklarują wybór maksymalnie trzech placówek.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - PDF

Rekrutacja nie tylko przez internetJeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie wniosek w formie papierowej (można go otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i składają go w placówce pierwszego wyboru. Tam wniosek do systemu wprowadzi dyrektor placówki.

Można też skorzystać z bezpłatnych "Furtek internetowych", które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:


Kontynuujesz pobyt w przedszkolu? Zgłoś to do końca lutegoZ elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzice jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Rodzice przedszkolaków powinni to zrobić w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r., do godz. 15.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.

Rekrutacja w klasach pierwszychDo klas I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci siedmioletnie (rocznik 2013), objęte obowiązkiem szkolnym, oraz dzieci sześcioletnie (rocznik 2014) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeśli chcemy, by dziecko uczyło się w szkole obwodowej, wystarczy gdy potwierdzimy to za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie musimy wydrukować zgłoszenie i złożyć je w szkole obwodowej. Natomiast jeżeli chcemy, by nasze dziecko uczyło się w szkole podstawowej poza obwodem, powinniśmy przejść rekrutację internetową. W takim przypadku można wskazać maksymalnie trzy szkoły wyboru, a wydrukowany wniosek rekrutacyjny należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - PDF
Ile masz dzieci?
34%

jedno

46%

dwoje

12%

troje

2%

czworo

1%

pięcioro bądź więcej

5%

nie mam dzieci

zakończona

łącznie głosów: 951

FK